0
lider: Bożena Górowska
kontakt gorowsbo@um.krakow.pl

Do tej pory nie było w Krakowie wspólnego biletu i taryfy pomiędzy koleją a komunikacją miejską. Dla mieszkańców podkrakowskich miejscowości i przedmieść, dla których codzienny dojazd do centrum miasta wiązał się z podwójnymi wydatkami zintegrowany system taryfowo-biletowy mógłby okazać się idealnym rozwiązaniem.
Program pilotażowy na wyznaczonych trasach pokaże czy takie ułatwienie w ogóle się przyjmie.
Celem tego działania jest przetestowanie zintegrowanego biletu i taryfy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a PKP PR Sp. z o.o. na wybranej linii łączącej obszary podmiejskie z centrum Krakowa. Testowaną trasę wyznaczono na linii Krzeszowice-Kraków.
Działanie to daje również możliwość szerszego korzystania z komunikacji miejskiej. To dobry pomysł dla osób codziennie podróżujących z podkrakowskich okolic do centrum miasta. Wspólny bilet pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas, skrócić czas podróży ale także zaoszczędzić pieniądze.


Badania pomiarowe natężenia ruchu oraz liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.
W dniu 12 czerwca przeprowadzono badania pomiarowe, polegające na pomiarze natężenia ruchu w czterech punktach pomiarowych (Krzeszowice, Rudawa, Zabierzów, Wylot na Kraków) na drodze krajowej 79.
Badnia uzwględniały rożróżnienie na rodzaj środka transportu oraz wyszczególnienie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej na trasie Krzeszowice - Kraków.


Celem przeprowadzonych badań jest ocena działania "Zintegrowany system biletowo-taryfowy" przed i po wdrożeniu go. Pozwolą również dokonać oceny przedsięwziecia i zadecydować o kierunku integracji kolejowo-miejskiej.

Forms Group


Badania pomiarowe i ankietowe w pociągach PKP PR w korytarzu Kraków - Krzeszowice.
W dniu 11 czerwca 2008 r. przeprowadzono badania pomiarowe i ankietowe w pociągach osobowych PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. w korytarzu Krzeszowice - Kraków.
Badania zostały wykonane na zlecenie Biura Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa w porozumieniu z PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.


Ankieta miała na celu określenie struktury biletów kolejowych i miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie, z jakich korzystają pasażerowie dojeżdzający do Krakowa z okolic badanego korytarza jak również ocenę zintegrowanego biletu.


W tym samym czasie zostały preprowadzone badania pomiarowe liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach/stacjach PKP w korytarzu Krzeszowice - Kraków.

Forms Group


1 marca 2008 ruszył program ''Zintegrowanego biletu''
Od 1 marca 2008 r. pasażerowie, którzy korzystają z miejskiej strefy biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie i pociągów na trasie Kraków-Krzeszowice, będą mogli skorzystać z nowej oferty "zintegrowanego biletu".
Celem projektu jest przetestowanie zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego na wybranych liniach.

Zintegrowany bilet to odcinkowy bilet imienny PKP PR wraz z naklejonym znaczkiem do zintegrowanego biletu PKP PR - Komunikacja Miejska w Krakowie.

ZINTEGROWANY BILET = ZNACZEK + BILET PKP PR
Dzięki nowemu biletowi pasażerowie będą mogli zaoszczędzić!

Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają 10% upust od obowiązujących dotychczas cen biletów okresowych w miejskiej strefie biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie.

Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące funkcjonowania systemu są dostepne na stronach internetowych:
  • Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
    www.bip.krakow.pl

  • Regulamin przewozu osób i obsługi podróżnych oraz przewozu bagażu podręcznego w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka w Krakowie obowiązującego w komunikacji miejskiej realizowanej w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
    www.bip.krakow.pl/zarzadzenie
    www.bip.krakow.pl/regulamin

  • Oraz na stronie: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Forms Group


Podpisanie umowy.
W dniu 22 lutego 2008 r. podpisano umowę dot. współdziałania i wdrożenia pilotażowego projektu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obejmującego przewozy kolejowe na trasie Kraków Główny - Krzeszowice w powiązaniu z przewozami komunikacją miejską.
Gminę Miejską Kraków reprezentował Wiesław Starowicz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Jan Tajster Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Jacek Zadęcki - Dyrektor Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie oraz Kazimiera Biel-Zając - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie.
Zintegrowany bilet jest imiennym biletem miesięcznym uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:
1) w miejskiej strefie biletowej jedną, dwiema lub wszystkimi liniami komunikacji miejskiej w Krakowie,
2) między wszystkimi stacjami kolejowymi na trasie Kraków Główny - Krzeszowice (przejazdy: "tam i z powrotem") w pociągach osobowych klasy 2 uruchamianych przez PKP PR.
Forms Group


Podpisanie porozumienia
13 grudnia 2007 r. zostało podpisane porozumienie w celu wdrożenia pilotażowego projektu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obejmującego przewozy kolejowe na trasie Kraków Główny - Krzeszowice w powiązaniu z przewozami komunikacją miejską.
Gminę Miejską Kraków reprezentował Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, PKP Przewozy Regionalne Marek Nitkowski oraz Piotr Korsak. Działania "PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. w zakresie wynikającym z niniejszego porozumienia objęte zostały patronatem przez Marka Nawarę Marszałka Województwa Małopolskiego.
Porozumienie to jest pierwszym etapem integracji kolejowo -miejskiej. W zależności od zainteresowania pasażerów tym przedsięwzięciem oraz przeprowadzanych badań i analiz, Gmina Miejska Kraków planuje w przyszłości rozszerzyć system zintegrowanej taryfy i biletu w promieniu 25 km od Krakowa.
Forms Group


Nowa uchwała Rady Miasta Krakowa
W dniu 5 grudnia 2007r. Rada Miasta podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Na mocy uchwały wprowadzono nowy rodzaj opłaty za przejazd w formie "Znaczka do zintegrowanego biletu PKP Przewozy Regionalne - Komunikacja Miejska w Krakowie" oraz podjęto stosowne ustalenia dotyczące wyżej wymienionego znaczka w załącznikach do uchwały.
Forms Group


Prace nad wprowadzeniem "wspólnego" biletu
Trwają prace końcowe nad wprowadzeniem zintedrowanego biletu i taryfy.
Nawiązana została współpraca z Warszawą i Wrocławiem, w których to miastach funkcjonuje już od jakiegoś czasu "wspólny" system taryfowo-biletowy.
Forms Group


Wspólny bilet
Zostały podjęte konsultacje między UMK i PKP dotyczace wprowadzenia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone