0
lider: Marian Lesiak
kontakt lesiakm@mpk.krakow.pl

Transport miejski ma być nie tylko bezpieczny i wygodny, co podkreślają pomysłodawcy projektów,ale przede wszystkim przyjazny dla środowiska, a co za tym idzie dla nas-wszystkich mieszkańcow miast.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Obecnie Środmieście podzielone jest na 3 rożne strefy ( A, B, C ). W przewidzianym projekcie zostanie powiększona strefa ograniczonego ruchu w strefie B. Głównym celem zadania jest wcielenie w życie: Projektu zmian w organizacji ruchu.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Działanie to ściśle wiąże się z zakazem wjazdu do centrum miasta samochodów osobowych, poza pojazdami mieszkańców i pojazdami uprzywilejowanymi.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Działanie to zakłada poprawę wizerunku miejskiej komunikacji zbiorowej oraz podniesienie jej atrakcyjności poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, zminimalizowanie czasu przejazdu oraz zapewnienie komfortu pasażerów.


lider: Adrian Obuchowicz
kontakt aobuchow@mpk.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie planuje rozszerzenie oferty poprzez wprowadzenie linii autobusowych "na  zamówienie"."Giętkie linie" to usługi transportowe dostosowane do zapotrzebowania pasażerów.


lider: Ryszard Wróbel
kontakt rwrobel@mpk.krakow.pl

Działanie to zwiazane jest mocno z próbą promocji nowej kultury podróżowania, i rekrcji. a jednocześnie ułatwienie


lider: Bożena Górowska
kontakt gorowsbo@um.krakow.pl

Do tej pory nie było w Krakowie wspólnego biletu i taryfy pomiędzy koleją i komunikacją miejską.


lider: Włodzimierz Zaleski
kontakt zaleskwl@um.krakow.pl

Wdrożenie Czystego Korytarza Wysokiej Przepustowości ma na celu usprawnienie ruchu oraz poprawę standardów podróżowania środkami komunikacji zbiorowej.


lider: Tomasz Kulpa
kontakt tomek@transys.wil.pk.edu.pl

Celem zadania jest wdrożenie systemu carpooling w Krakowie, który będzie się nazywał "Jedźmy razem". W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie systemu dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.


lider: Krzysztof Rudzki
kontakt rudzkikr@um.krakow.pl

Kraków rozważa system car-sharing jako obiecującą możliwość ograniczenia negatywnych skutków zwiększającego się indywidualnego transportu samochodowego.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Zamiarem uruchomienia miejskich wypożyczalni rowerowych jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na ten sposób komunikacji miejskiej, jako tani i przyjazny ekologicznie środek transportu.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Zadaniem działania jest opracowanie systemu kontroli dostępu dla samochodów dostawczych wjeżdżających do stref o ograniczonej dostępności.


lider: Dariusz Niewitała
kontakt niewitda@um.krakow.pl

Pod hasłem Marketing zrównoważonej mobilności kryje się chęć ustanowienia, wdrożenia i promocji nowej kultury mobilności, która byłaby oparta na społecznym porozumieniu.


lider: Dariusz Niewitała
kontakt niewitda@um.krakow.pl

Forum Mobilności jest otwartą platformą wymiany myśli i poglądów dotyczących problematyki transportu miejskiego.


lider: Jan Gertz
kontakt jgertz@pk.edu.pl

Plan mobilności, to zestaw środków i działań mających na celu zmiany zachowań komunikacyjnych pracowników i studentów PK w kierunku bardziej przyjaznych środowisku form transportu.


lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl


lider: Krzysztof Rudzki
kontakt rudzkikr@um.krakow.pl

Działaniem zaplanowanym w ramach projektu CARAVEL jest opracowanie internetowej platformy informującej o transporcie publicznym.


lider: Marek Bauer
kontakt mbauer@transys.wil.pk.edu.pl

Miasto Kraków dostrzega potrzebę prioretyzacji wysokiego standardu środków komunikacji zbiorowej.


lider: Justyna Mitan
kontakt biuro@forms.pl  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone