13/01/09
Seminarium 13.01.2009
13 stycznia w Krakowie odbyło się seminarium pt. "Innowacyjne rozwiązania transportowe - doświadczenia z realizacji projektu CiViTAS CARAVEL".
Na Sali Obrad Rady Miasta Krakowa gościło prawie 100 osób z ponad 20 miast z całej Polski. Nie zabrakło przedstawicieli miejskich jednostek związanych z transportem i infrastrukturą techniczną oraz wykładowców największych uczelni. Niektórzy goście przyjechali na seminarium z tak dalekich miast jak Gdynia czy Szczecin. Wszystko po to, by wysłuchać podsumowania działań CiViTAS CARAVEL w Krakowie. Prelegenci przez cały dzień mówili o tym, co udało im się osiągnąć przez 4 lata działania projektu. Każdemu wystąpieniu przyporządkowane było konkretne zadanie związane z CARAVELEM. Mowa była więc nie tylko o ograniczeniach ruchu w centrum miasta czy o wypożyczalni rowerów miejskich BikeOne, ale również o autobusie na telefon, czyli Tele-busie. Ogółem poruszono 12 zagadnień z 18 realizowanych w ramach CiViTAS CARAVEL w Krakowie. Mówiono o zagranicznych inspiracjach oraz o rozwiązaniach stosowanych w pozostałych trzech europejskich miastach, które obok Krakowa biorą udział w projekcie (Genua, Burgos, Stuttgart). Przybyli goście chętnie zadawali pytania prelegentom. Czasami pytali o bardzo szczegółowe rzeczy, jak na przykład koszty wprowadzenia danego działania, innym razem interesowały ich ogólne założenia poszczególnych zagadnień. Seminarium miało za zadanie umożliwić przekazanie krakowskich doświadczeń związanych z programem CARAVEL gościom z różnych miast Polski. Mówiono nie tylko o pozytywach projektów, ale również o trudnościach związanych z wprowadzaniem niektórych rozwiązań. Spotkanie było bardzo owocne i być może wymienione doświadczenia pomogą innym miastom we wprowadzaniu podobnych działań w celu zapewnienia czystszego i lepszego transportu.

12/01/09
X Forum Mobilności
Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie to temat X Forum Mobilności, które zgromadziło 16 grudnia 2008 r. w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa grono osób związanych z transportem w Krakowie i innych miastach.
Usługę Tele Bus zaprezentował lider tego działania, Adrian Obuchowicz z MPK S. A. w Krakowie. W kilku zdaniach przypomniał, że Tele Bus to oferta, która łączy taksówkę i autobus miejski. Przede wszystkim stosuje się ją na obszarach, gdzie nie ma popytu na komunikację regularną, co wiąże się z racjonalizacją wydatków na komunikację. Główne założenia takiego przedsięwzięcia to brak stałych tras, rozkładów jazdy, dowolność marszrut w obszarze funkcjonowania usługi. Autobus jedzie wtedy, gdy jest na niego zapotrzebowanie (nawet dla jednej osoby). Pasażer zyskuje: pewność usługi, maksymalne dostosowanie komunikacji do swoich potrzeb, większą częstotliwość możliwych połączeń. W Krakowie obszar, który jest obsługiwany przez Tele Busa to 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania, znajduje się on w rejonie Rybitw, Przewozu, Podwierzbia i Bieżanowa. Pojazdy obsługujące linie są dostosowane do popytu, kursują 7 dni w tygodniu, zamawianie odbywa się drogą telefoniczną. Klienci, którzy nie zamówili usługi mogą także wejść do autobusu, jeżeli nie jest on przepełniony. Tele Bus w Krakowie działa już ponad 17 miesięcy. Do jego obsługi wykorzystywane są 2 autobusy realizujące ok. 220 km dziennie, w systemie Tele - Busa zarejestrowanych jest 452 użytkowników. Miesięcznie przewożonych jest około 1700 osób. Koszty związane z usługą to ok. 11 zł za wozokilometr. Największą część kosztów stanowi dyspozytornia. W najbliższej przyszłości planuje się utrzymanie oferty oraz rozszerzenie obszaru obsługiwanego przez Tele Bus o 28 dodatkowych przystanków. Pytania, które padały po prezentacji dotyczyły głównie funkcjonowania usługi. Zostało wyjaśnione, że każdy zamawiający autobus musi się zarejestrować w systemie, następnie klient dostaje odpowiedni numer, dzięki któremu łatwiej jest go zidentyfikować. Biorąc pod uwagę wszystkie dane o liczbie kilometrów wykonanych przez autobusy i liczbie przewiezionych pasażerów okazuje się, że liczba pasażerów na kurs to ok. 5 osób. Tele Bus to pewnego rodzaju komunikacja autonomiczna, która nie jest skazana na stałą trasę i stanie w korkach. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi padła propozycja prof. W. Starowicza, aby zainteresować się obszarami, gdzie komunikacja miejska kuleje i właśnie tam wprowadzić usługę Tele Busa. Przedstawiciele MPK obiecali się nad tym zastanowić. W Forum udział wzięło ok. 25 osób. Szczegółowe informacje na temat działania usługi Tele - Bus w Krakowie znajdują się na stronie http://www.mpk.krakow.pl. Opracowała Paulina Struska

16/12/08
Seminarium
"Innowacyjne rozwiązania transportowe - doświadczenia z realizacji projektu CiViTAS CARAVEL". Taki tytuł będzie miało seminarium, które odbędzie się 13 stycznia 2009 roku.
Seminarium odbędzie się w godz. 10-17 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Wezmą w nim udział partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.

Zaproszenie na seminarium


16/12/08
Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Services w Krakowie"
Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Sevices w Krakowie" został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez firmę South Poland Business Link w ramach realizacji dwóch działań Projektu Caravel.
Raport stanowi część szerszego programu, którego celem jest rozwinięcie kanału komunikacji nt. zagadnień transportowych pomiędzy władzami miasta a sektorem IT i Business Process Services. Raport został zaprezentowany na specjalnym Forum Mobilności zorganizowanym dla przedstawicieli firm sektora. Raport jest do pobrania w zakładce dokumenty: "Potrzeby transportowe..."

16/12/08
X Forum Mobilności
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na X Forum Mobilności, które odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 16 w Sali Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Tematem forum będzie: "Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie".

13/11/08
CiViTASOVE stoisko na targach w Poznaniu.
Projekt CiViTAS CARAVEL został zaprezentowany podczas targów Komtechnika 2008 , organizowanych w dniach 27-30 października w Poznaniu.
Każdy z odwiedzających stoisko mógł dowiedzieć się czym jest projekt CiViTAS CARAVEL, jakie są ekologiczne formy podróżowania oraz jak wygląda realizacja projektu w Krakowie. W celu promocji nowej kultury komunikacji wśród osób odwiedzających zostały przygotowane materiały promocyjne: foldery, ulotki oraz gadżety reklamowe z logo CiViTAS CARAVEL.

03/11/08
IX Forum Mobilności
Forum odbyło się 30.10. Tematem było: "Parkingi Park&Ride w Krakowie"
Tradycyjnie gospodarzem był P. Mariusz Szałkowski, który na początku spotkania zaprosił uczestników do wysłuchania i obejrzenia przygotowanych prezentacji. Pierwszym prelegentem był Pan Andrzej Szarata pracownik Katedry Systemów Komunikacyjnych PK. Na wstępie wytłumaczył pojęcie parkingów P&R, iż jest to: układ parkingów zlokalizowany poza obszarem miasta. Następnie przedstawione zostały główne cele systemu tj.:
 • przejęcie ruchu docelowego
 • możliwość praktycznego łączenia zalet każdego ze środków transportu (samochodu poza miastem, transportu publicznego w mieście)
 • realizacja polityki zrównoważonego rozwoju
Prelegent przedstawił również przykłady z innych miast europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie system ten został wprowadzony (Bremerton - USA; Aberdeen - Wielka Brytania; Rotterdam - Holandia; Wiedeń - Austria). Przytoczono także przykłady polskich miast, wdrażających parkingi P&R: Legnica, Piaseczno, Oleśnica, Brzeg - P&R dla kolei; Dęblin z parkingiem P&R o 164 miejscach dla rowerów oraz Warszawa, gdzie wybudowano 2 parkingi P&R w Pruszkowie i Komorowie. W ten sposób zaprezentowane zostały zalety systemu oraz wnioski, które należałoby wziąć pod uwadze przystępując do realizacji przedsięwzięcia w Krakowie. Bez wątpienia system prakingów P&R poprawia dostępność centrów miast. Ponadto system jest efektywniejszy, jeśli współdziała z systemem carpoolingu, co obrazuje przykład z USA oraz gdy posiada również miejsca na rowery. Koniecznym jest jednak weryfikacja polityki parkingowej miasta w zakresie opłat. Na sukces przedsięwzięcia wpływa także prezentacja jasnego i przejrzystego systemu opłat, z możliwością zezwolenia z opłat w pierwszym okresie funkcjonowania, tak aby system zyskał aprobatę podróżujących.
Drugim prelegentem był Pan Stanisław Albricht z pracowni Planowania i Projektowania Systemu Transportu AllTrans. Prezentacja w pierwszej części opierała się na badaniach najbardziej zatłoczonych miejsc Krakowa, przeprowadzonych w 2003 roku prze pracownię. Następnie, sugerując się prognozami na lata 2015 i 2025 według których ruch w mieście znacznie wzrośnie, zostały podane propozycje lokalizacyjne parkingów P&R tj: okolice Pasternika, Azorów, Górki Narodowej, ul. Kocmyrzowska (rejon Kopca Wandy), przy wlocie do miasta ul. Wielickiej, Tuchowskiej, w rejonie oś. Kliny oraz kampusu UJ.
Moderator rozpoczął dyskusję, zapraszając do podawania własnych propozycji lokalizacyjnych dla parkingów. Pierwsza z wypowiedzi negowała sens tworzenia parkingów P&R, ze względu na kursujące z obszarów podmiejskich busy, dowożące podróżnych do ścisłego centrum miasta. Następnie głos zabrał p. Szarata udzielając odpowiedzi na temat kosztów takiego przedsięwzięcia oraz ich lokalizacji. Otóż koszty sięgają kwoty kilkudziesięciu milionów złotych w przypadku budowy parkingów wielopoziomowych, przy budowie parkingów jednopoziomowych koszty te są mniejsze. Można by wykorzystać już zainicjowanie spontanicznie przez kierowców parkingi przy centrach handlowych, znajdujących się na obrzeżach miastach (przy ul. Zakopiańskiej czy Wielickiej) . Ten pomysł został pozytywnie skomentowany przez Dyrektor Infrastruktury Miasta P. Józefę Kęsek, gdyż mógłby to być pierwszy krok w stronę wprowadzania systemu P&R w Krakowie.

14/10/08
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Krakowski zespół CiViTAS CARAVEL był jednym ze współorganizatorów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który odbył się w dniach 16-22 września.
Tegorocznej kampanii towarzyszy hasło: Czyste powietrze dla wszystkich. W celu zachęcenia jak największej ilość mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w akcji, zostały przygotowane materiały promocyjne:
 • plakaty
 • ulotki
 • ulotka o Dniu Bez Samochodu
 • smycze
 • podkoszulki
 • krówki
Dla najmłodszych uczestników kampanii, biorących udział w konkursach zostały przygotowane specjalne CiViTAS-owe nagrody:
 • parasole
 • torby
 • smycze
 • rowerowe opaski odblaskowe

30/09/08
VIII Forum Mobilności
Wyjątkowo, VIII Forum Mobilności odbyło się 17 września na Małym Rynku jako jeden z punktów programu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Temat brzmiał: "Centrum Krakowa bez samochodów?". Pytanie to pojawiało się bardzo często na wcześniejszych spotkaniach, więc tym razem postanowiono skupić się tylko nad tym zagadnieniem. Tradycyjnie moderatorem był Prezes krakowskiego Oddziału SITK RP Pan Mariusz Szałkowski, który jako gospodarz Forum zaprosił do wysłuchania i obejrzenia prezentacji.
Referat rozpoczął się od próby odpowiedzi na pytanie, będące tematem forum: Czy Centrum Krakowa może naprawdę istnieć bez samochodu? W przeszłości pojazdy odpowiadające swoim czasom (dorożki, zaprzęgi konne i samochody) zawsze wjeżdżały na krakowski Rynek, czego dowodem mogą być liczne stare zdjęcia i ryciny. Ciekawostką może być fakt, że przez pewien czas na płycie głównej zlokalizowana była stacja benzynowa. Czy więc istnieje szansa na to, aby dzisiejszy Rynek mógł być zupełnie wolny od samochodów?
W prezentacji pojawiły się rozwiązania stosowane obecnie w różnych miastach europejskich, ograniczające negatywny wpływ samochodów na funkcjonowanie miast, tj.:
 • Ograniczenie dostępu do centrum, czyli bezwzględne zamknięcie ulic i placów dla pojazdów silnikowych (tak jak jest to obecnie na Małym Rynku)
 • Zamykanie ulic i skrzyżowań dla pojazdów indywidualnych - będzie to skutkować płynniejszym ruchem pojazdów komunikacji miejskiej, a w szczególności tramwajów
 • Egzekwowanie dostępności do centrum miasta poprzez bariery fizyczne, np. wmontowane w ulicy słupki (przykład ul. Stolarska oraz parking przez Urzędem Miasta Krakowa), które skutecznie uniemożliwiają wjazd samochodom na daną trasę
 • Egzekwowanie stref płatnego parkowania. Polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie opłat za wjazd do miasta. Można jednak spróbować potraktować centrum jako parking, gdzie bez uiszczenia opłaty nie można wjechać
 • Wprowadzenie stref środowiskowych. Przykładem są największe niemieckie miasta, gdzie należy mieć odpowiednią nalepkę na samochodzie, która informuje o emisji spalin przez dany samochód. Aby chronić mieszkańców i miasto przed dużą emisją zanieczyszczeń pobiera się większe opłaty od kierowców samochodów, które nie spełniają odpowiednich wymogów
Moderator zapytał uczestników Forum, czy w ogóle ograniczać wjazd do Śródmieścia, a jeżeli tak to jakimi metodami? Na pierwszą część pytania wszyscy odpowiedzieli twierdząco, jednak co do metod pojawiły się różnice. Pierwsza wypowiedź skłaniała się ku wprowadzeniu zakazu poruszania się pojazdów silnikowych po Centrum Miasta, ale w zamian za sieć parkingów w rejonie II obwodnicy. Druga osoba, która zabrała głos stwierdziła, że chętnie zostawi samochód na płatnym parkingu, ale w zamian za możliwość korzystania z całej komunikacji miejskiej w ramach biletu parkingowego. Pojawiły się również zapytania z sali o sposoby egzekwowania ograniczeń, ponieważ obecnie stosowane pozostawiają wiele do życzenia (przykład wydawanie identyfikatorów dla niepełnosprawnych). Uczestnicy apelowali do Władz Miasta o odwagę w podejmowaniu niepopularnych decyzji, a do takich z pewnością należy ograniczanie ruchu indywidualnego oraz o poprawianie jakości transportu zbiorowego.

26/09/08
Wyniki konkursu fotograficznego - "Ekologiczne podróżowanie"
Zakończył się konkurs fotograficzny pod hasłem "Ekologiczne podróżowanie" organizowany przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Jury konkursu na podstawie nadesłanych zdjęć nagrodziło następujące osoby: I nagroda - Włodzimierz Płaneta, II nagroda - Dariusz Tarczoń, II nagroda - Natalia Koremba, Wyróżnienie - Paweł Suder, Wyróżnienie - Tomasz Niemiec. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!!!

29/08/08
VII Forum Mobilności
O ruchu rowerowym w centrum Krakowa rozmawiano podczas VII Forum Mobilności, które odbyło się 28 sierpnia br.
Wprowadzeniem do forum były dwie prezentacje. Pierwszą przedstawił P. Michał Wojtaszek z KZK, drugą P. Marcin Hyła - Koordynator krajowej sieci Miasta dla rowerów. W prezentacji pierwszej P. Wojtaszek omówił przeszkody uniemożliwiające powstawanie nowych dróg dla rowerzystów oraz utrudniające korzystanie z dotychczas wybudowanych. Były to: niewystarczające środki finansowe, błędy popełnione podczas budowania tras (głównie w latach 90-tych), piesi poruszający się po pasach dla rowerzystów, parkujące na nich samochody, zbyt wąskie ulice miasta do wyznaczenia tras rowerowych. Następnie zaprezentował koncepcje nowych inwestycji uwzględniających drogi rowerowe, w tym budowę kładek przez Wisłę, łączących Kazimierz z Podgórzem oraz Kazimierz z Ludwinowem, czy też uzupełnienie tras wzdłuż ul. Tynieckiej i ul. Widłakowej. Wystąpienie Marcina Hyły było krytycznym spojrzeniem na istniejącą infrastrukturę drogową, w której brakuje miejsca dla bezpiecznego poruszania się rowerzystów. P. Hyła wymienił powody: brak połączeń komunikacyjnych międzydzielnicowych, brak ułatwień dla rowerów w centrum, nie funkcjonowanie procedur takich jak "audyt rowerowy" oraz omówił punkty i obszary krytyczne. Podał także propozycje rozwiązań: podzielenie Śródmieścia na sektory z ułatwieniami dla rowerzystów (w tym budowa kontrapasów na drogach jednokierunkowych), rozszerzenie strefy "B", ograniczenie prędkości wewnątrz drugiej obwodnicy do 30 oraz zintegrowane podejście do problemu.
Prezentacje otwarły dyskusję, podczas której zastanawiano się nad ułatwieniami dla rowerzystów. Wielokrotnie wywoływanym problemem przez użytkowników rowerów był brak kultury sprzyjającej rowerzystom tj. traktowanie ścieżki rowerowej przez pieszych jak dodatkowego deptaka. Przedstawiciel Masy krytycznej P. Jarosław Rufa zwrócił uwagę na odpowiednią edukację, mająca wpływ na kreowanie świadomości społecznej oraz złamanie monokultury samochodowej. W dalszych wypowiedziach przytaczano konkretne miejsca, będące newralgicznymi punktami dla rowerzystów oraz przedstawiano propozycje ułatwień. Jednym z końcowych głosów dyskusji było wystąpienie Wiceprezydenta ds. Infrastruktury P.Wiesława Starowicza. Prezydent naciskał na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę oraz protesty społeczne odnoszące się do chęci rozszerzenia strefy "B", które ograniczają decyzje władz miasta w sprawie nowych inwestycji. Zwrócił również uwagę na fakt, iż na podział budżetu ma wpływ ograniczona ilość rowerzystów - większość środków przeznaczona jest tam, gdzie jest więcej beneficjentów.
Niewątpliwie forum było prawdziwą "burzą mózgów" co do kwestii ruchu rowerowego. Jeśli macie swoje pomysły lub chęć kontynuowania wątku, zapraszamy do korzystania z forum internetowego.

25/08/08
VII Forum Mobilności
VII Forum Mobilności odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 16:00 w Sali Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Temat spotkania: "Rola ścieżek rowerowych w centrum Krakowa" Do udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

10/07/08
Materiały prasowe na konferencję prasową poświęconą planowanej reorganizacji ruchu w Śródmieściu.
Materiały zostały przygotowane w celu precyzyjnego przedstawnia celów zmian, spodziewanych korzyści oraz - dzięki dołączonej mapce -konkretnych miejsc, gdzie reorganizacja ruchu miałaby mieć miejsce.

26/05/08
Zaproszenia mailowe na Warsztaty Transferu Technologii - Carpooling
Tematem warsztatów było przedstawienie możliwości adaptacji systemu carpooling i usługi Tele-bus w innych miastach.
Zaproszenia zawierały krótka charakterytykę systemu carpoolingu oraz giętkich linii. Tym samym stwarzały możliwość wcześniejszego zapozanania się z omawianym tematem.

21/04/08
Projekt ogłoszenia prasowego na konkurs na plakat.
Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie plakatu promującego zrównoważoną mobilność.
Ogłoszenie pojawiło się w bezpłatnych czasopismach Metro i Kraków.pl.

22/04/08
Przygotowanie roll-upów dla Biura Konsultanta Mobiloności.
Roll-upy zostały ulokowane na Politechnice Krakowskiej, gdzie mieści się Biuro Konsultanata Mobilności.
Roll-upy mają charakter informacyjny; gdzie mieści się Biuro Konsultanta, w jakich godzinach jest otwarte oraz zakres informacji, których Biuro udziela.

23/04/08
Przygotowanie ulotek informacyjnych na V Forum Mobilności.
Ulotki zawierały krótką charakterystykę tematu Forum "Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie", identyfikację problemów oraz propozycje metod zapobiegowczych.
Ulotki zostały rozdane wszystkim uczestnikom Forum, aby mogli szczegółowo zapoznać sie z dyskutowaną kwestią.

02/04/08
Reklama w bezpłatnym dwutygodniku Kraków.pl
Reklama w szóstym numerze Kraków.pl obejmowała zamieszczenie ogłoszenia prasowego o mającym się odbyć Happeningu Zrównoważonej Mobilności, artykuł komentujący IV Forum Mobilności oraz konkurs dotyczący wiedzy na temat carpoolingu.
Wspólnym mianownikiem wszystkich zamieszczonych informacji jest projekt CiViTAS CARAVEL. Pojawienie się ich w bezpłatnym, ogólnodostępnym dla każdego mieszkańca czasopiśmie daje możliwość szerokiej promocji oraz samej idei zrównoważonego transportu.

16/04/08
Promocja Happeningu Zrównoważonej Mobilności.
Działania promocyjne obejmowały przygotowanie plakatu, ulotek oraz gadżetów w postaci opasek odblaskowych i naklejek.
Między innymi dzięki tym działaniom akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów PK oraz jej pracowników.

10/07/08
Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa
W ramach projektu CARAVEL w październiku 2008 roku, zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu Śródmieściu (rozszerzenie strefy "B").
"Zintegrowana strategia kontroli dostępu w Krakowie", za swoje główne cele stawia rozszerzenie obszarów o ograniczonej dostępności dla samochodów oraz uporządkowanie kwestii parkowania w ścisłym centrum miasta. Działania te mają za zadanie stworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonych i bardziej przyjaznych form transportu miejskiego jak: transport zbiorowy, rowerowy i pieszy. Innymi, nie mniej ważnymi, celami projektu są również eliminacja przejazdów tranzytowych samochodem prze obszar Śródmieścia oraz zwiększenia jego atrakcyjności dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu i mieszkańców.

Rozszerzenie strefy "B" przewidziane do wdrożenia w 2008 roku, w pierwszym etapie będzie obejmować:

ul. Dunajewskiego, Plac Szczepański - w związku z likwidacją parkingu na Placu Szczepańskim zostanie rozszerzona strefa "B" o odcinek ul. Dunajewskiego do ul. Garbarskiej oraz ulice wokół Placu Szczepańskiego.

ul. Podzamcze od ul. Sradomskiej do ul. Straszewskiego - dla ochrony Wawelu i eliminacji tranzytu zostanie rozszerzona strefa "B" na kierunku Stradom-Powiśle (czyli obejmie oba kierunki ruchu). Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło autokarów turystycznych, z uwagi na lokalizację przystanku u wylotu ul. Grodzkiej.

ul. św. Gertrudy strona północna od ul. Sterowiślnej do ul. Sarego - eliminacja możliwości ruchu tranzytowego dla samochodów niemających uprawnień do wjazdu do strefy "B".

Proponuje się wdrożenie wszystkich zmian w organizacji ruchu w październiku 2008 roku, przy założeniu ukożczenia przebudowy Ronda Grzegórzeckiego. Wyremontowany ciąg: ul. Wita Stwosza - Rondo Mogilskie - Al. Powstania Warszawskiego - Rondo Grzegórzeckie.

W celu dokładnego zapoznania się z planowanymi zmianami zapraszamy do obejrzenia dołączonej mapy.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii na aders e-mail Biura Infrastruktury Miasta: szostama@um.krakow.pl do 31 sierpnia 2008.

Zapraszamy również do wypowiedzi na temat planowanych zmian na naszym forum internetowym www.caravel-krakow.pl/forum


10/07/08
Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa.
Informacja na temat planowanych zmian w organizacji ruchu w Sródmieściu Krakowa, wdrażanych w ramach projektu CiViTAS CARAVEL.
Wstęp.

ZIELONA KSIĘGA - W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 25.9.2007r., COM (2007) 551.

W całej Europie wzmożony ruch na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory mające niepożądane skutki, takie jak opóźnienia i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci każdego roku prawie 100 mld EUR lub 1 % PKB Unii Europejskiej. Z roku na rok zanieczyszczenie powietrza i hałas stają się coraz bardziej uciążliwe. Ruch w miastach odpowiada za 40 % emisji CO2 i 70 % emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy. Każdego roku rośnie również w miastach liczba wypadków drogowych: jeden na trzy wypadki śmiertelne ma miejsce na obszarze miejskim, a ofiarami najczęściej są piesi i rowerzyści.

Miasto Kraków, przystępując w 2005 roku do projektu unijnego CiViTAS CARAVEL zobowiązało się do wdrożenia 12 działań (ogółem 18 działań wraz z MPK i Politechniką Krakowską) z zakresu testowania nowych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w transporcie miejskim.

Jedno z tych działań, "Zintegrowana strategia kontroli dostępu w Krakowie"", za swoje główne cele stawia rozszerzanie obszarów o ograniczonej dostępności dla samochodów oraz uporządkowanie kwestii parkowania w ścisłym centrum miasta. Działania te mają za cel, podobnie jak cała idea projektu CiViTAS CARAVEL, stworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonych i bardziej przyjaznych form transportu miejskiego jak transport zbiorowy, rowerowy i pieszy. Poprzez ograniczanie dostępności dla samochodów osobowych zakłada się poprawę warunków poruszania się właśnie tymi formami transportu, przy jednoczesnym zniechęcaniu do poruszania się samochodem osobowym po obszarze ścisłego centrum Krakowa, dla przeciwdziałania zjawisku kongestii i degradacji przestrzeni publicznej. Celami projektu są również eliminacja przejazdów tranzytowych samochodem przez obszar Śródmieścia oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu i mieszkańców.

W ramach projektu CARAVEL, w październiku 2008 roku, zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu (rozszerzenie strefy "B"). Szczegóły tego etapu przedstawiono poniżej.

Docelowe założenia całej koncepcji to wprowadzenie sektorowej organizacji ruchu, prowadzenie ruchu tranzytowego drugą obwodnicą, zmodyfikowany system ulic jednokierunkowych, rozszerzenie zasad strefy B na kolejne ulice (lub ich odcinki) pierwszej obwodnicy i inne.

Powyższe działania przyniosą efekty w postaci niemal całkowitej eliminacji ruchu tranzytowego, zwiększenia atrakcyjności obszaru Śródmieścia dla niezmotoryzowanych, poprawy warunków funkcjonowania komunikacji zbiorowej, poprawy warunków ruchu rowerowego i pieszego, zmniejszenie natężeń ruchu pojazdów indywidualnych. W efekcie oczekuje się poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Jednocześnie zachowana zostanie dostępność obszaru dla mieszkańców, dostawców towaru czy osób niepełnosprawnych. Budowa parkingów podziemnych ma z kolei umożliwić uporządkowanie parkowania w całym obszarze, w szczególności uwalnianie chodników z parkujących pojazdów.

Należy podkreślić, że założenia całego projektu CiViTAS CARAVEL, jak i działania związanego z organizacją ruchu w Śródmieściu są zgodne z zapisami unijnego dokumentu dotyczącego transportu miejskiego - "Zielonej Księgi - W kierunku nowej kultury mobilności w mieście" oraz zaktualizowanej Polityki Transportowej dla Krakowa (Uchwała nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 - 2015).

Koncepcja organizacji ruchu dla obszaru objętego projektem - elementy przewidziane do wdrożenia w 2008 roku, w I etapie (rysunek w załączeniu).

Rozszerzenie strefy "B" o odcinki ulic:
1. Ul.Dunajewskiego, Plac Szczepański W związku z likwidacją parkingu na Placu Szczepańskim zostanie rozszerzona strefa "B" o odcinek ul. Dunajewskiego do ul. Garbarskiej oraz ulice wokół Placu Szczepańskiego.
2. Ul. Podzamcze - od ul. Stradomskiej do ul. Straszewskiego Dla ochrony Wawelu i eliminacji tranzytu zostanie rozszerzona strefa "B" na kierunku Stradom-Powiśle (czyli obejmie oba kierunki ruchu). Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło autokarów turystycznych, z uwagi na lokalizację przystanku u wylotu ul. Grodzkiej.
3. Ul. Św. Gertrudy - strona północna - od ul. Starowiślnej do ul. Sarego Eliminacja możliwości ruchu tranzytowego dla samochodów nie mających uprawnień do wjazdu do strefy "B".

Proponuje się wdrożenie wszystkich ww. zmian w organizacji ruchu w październiku 2008 roku, przy założeniu ukończenia przebudowy Ronda Grzegórzeckiego. Wyremontowany ciąg: Ul. Wita Stwosza - Rondo Mogilskie - Al. Powstania Warszawskiego - Rondo Grzegórzeckie stanowić będzie ważny element II obwodnicy miasta dla ruchu tranzytowego względem obszaru Śródmieścia, gdzie zostaną wprowadzone nowe ograniczenia w ruchu wg. projektu. Termin ten podyktowany jest również terminem zakończenia projektu CiViTAS CARAVEL - styczeń 2009 roku oraz koniecznością przeprowadzenia badań i analiz po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu (w okresie październik 2008 - styczeń 2009).

Ponadto rozważane jest wdrożenie pozostałych elementów organizacji ruchu (jak ścieżki rowerowe, zmiany w układzie ulic jednokierunkowych, likwidacja miejsc postojowych na wybranych chodnikach) - zgodnie z projektem wykonanym przez SITK Kraków, w miarę możliwości również w ramach projektu CARAVEL, do końca stycznia 2009 r.

Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa (dokument pdf)


01/07/08
Badania pomiarowe natężenia ruchu oraz liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.
W dniu 12 czerwca przeprowadzono badania pomiarowe, polegające na pomiarze natężenia ruchu w czterech punktach pomiarowych (Krzeszowice, Rudawa, Zabierzów, Wylot na Kraków) na drodze krajowej 79.
Badnia uzwględniały rożróżnienie na rodzaj środka transportu oraz wyszczególnienie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej na trasie Krzeszowice - Kraków.

Celem przeprowadzonych badań jest ocena działania "Zintegrowany system biletowo-taryfowy" przed i po wdrożeniu go. Pozwolą również dokonać oceny przedsięwziecia i zadecydować o kierunku integracji kolejowo-miejskiej.


30/06/08
Badania pomiarowe i ankietowe w pociągach PKP PR w korytarzu Kraków - Krzeszowice.
W dniu 11 czerwca 2008 r. przeprowadzono badania pomiarowe i ankietowe w pociągach osobowych PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. w korytarzu Krzeszowice - Kraków.
Badania zostały wykonane na zlecenie Biura Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa w porozumieniu z PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

Ankieta miała na celu określenie struktury biletów kolejowych i miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie, z jakich korzystają pasażerowie dojeżdzający do Krakowa z okolic badanego korytarza jak również ocenę zintegrowanego biletu.

W tym samym czasie zostały preprowadzone badania pomiarowe liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach/stacjach PKP w korytarzu Krzeszowice - Kraków.


30/06/08
Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu
Wzorem lat ubiegłych miasto Kraków przystąpi do udziału w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportuoraz oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu , w dniach 16-22 września.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Czyste powietrze dla wszystkich". Inicjatywa ma charakter ogólnoeuropejski. Jej celem jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu. Urząd Miasta Krakowa chce wykorzystać ten tydzień do zorganizowania wydarzeń uświadamiających mieszkańcom znaczenie przyjaznej środowisku miejskiej mobilności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w organizację obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 7 lipca o godz. 15.00 - 17.00 w Sali Dietla, plac Wszystkich Świętych 3-4. Jeżli inicjatywa ta spotka się z Państwa zainteresowaniem, uprzejmie proszę o przygotowanie propozycji na obchody tegorocznej kampanii, które będą przedmiotem dyskusji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Kyć, Biuro Infrastruktury Miasta Krakowa, tel.: (12) 616 8770, email: kycka@um.krakow.pl

30/06/08
Konkurs na plakat promujący transport przyjazny środowisku - WYNIKI
Zakończył się konkurs na plakat promujacy transport przyjazny środowisku. Jury konkursu na podstawie nadesłanych prac postanowiło o nie przyznaniu pierwszej nagrody.
Jury konkursu postanowiło przyznać 3 równorzędne wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci biletów sieciowych na okaziciela na okres 6 miesięcy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną także nagrodzeni zestawami gadżetów. Wyróżnienia zostały przyznane dla projektów autorstwa: - Pani Magdaleny Michalik - praca pod hasłem: "Jeżdżąc ekologicznie zieleniejesz z radości" - Pani Danuty Jyż-Kuroś - praca pod hasłem: "Nie ma już miejsca dla smoka w Krakowie musi wyjechać dbając o swoje zdrowie" - Pana Piotra Kity - praca pod hasłem: "Nie pal gum - jedź tramwajem" Osoby, których prace zostały wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu przekazania nagród. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!!!

27/06/08
VI Forum Mobilności.
"Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum miasta?", to temat VI Forum Mobilności, które odbyło się 26 czerwca.
Forum rozpoczęło się prezentacją inż.Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej , w której przedstawił teoretyczne założenia funkcjonowania centrum Krakowa, czyli podzielenie na strefy A, B, C oraz ich praktyczne zastosowanie. W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze problemy organizacji ruchu w centrum takie jak: brak miejsc parkingowych, mała ilość ścieżek rowerowych, nieprzepustowość korytarzy tramwajowych w strefie C. Wymieniono także plusy: budowę podwyższonego przystanku na ul. Rakowickiej czy modernizację Małego Rynku. Podane zostały także przykłady rozwiązań zastosowane w innych miastach Europy np. w Burgos (Hiszpania) - strefowanie dostępności do centrum poprzez wykorzystanie inżynierii drogowej oraz modernizację infrastruktury drogowej z priorytetem dla transportu publicznego (Nantes we Francji). W ten sposób otwarta została dyskusja, której myślą przewodnią było zidentyfikowanie wyobrażenia centrum Krakowa przez różne grupy społeczne. Wypowiedzi przedstawicieli partii Zielonych, radnego Łukasza Osmendy oraz licznie przybyłych mieszkańców dały możliwość poznania różnorodnych oczekiwań. Zidentyfikowane zostały nowe problemy takie jak: nielegalny wjazd samochodów nie mających pozwolenia na poruszanie się w strefie B, brak miejsca postojowego dla busów, nielegalne parkowanie czy niedostateczna promocja ruchu rowerowego. Pojawiły się także propozycje rozwiązań, które mogłyby skutecznie uspokoić ruch w centrum. Były to: propozycja budowy parkingów podziemnych, szeroka promocja ruchu rowerowego i budowa ścieżek rowerowych, zamykanie ulic dla ruchu indywidualnego, wprowadzenie priorytetu dla transportu publicznego. Niewątpliwie, Forum umożliwiło poznanie najistotniejszych kwestii, które powinny być wzięte pod uwagę przy usprawnianiu funkcjonowania centrum zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Zdajemy sobie sprawę, że problemów i pomysłów na ich rozwiązanie można wskazać znacznie więcej niż podczas dwugodzinnego spotkania. Dlatego już teraz zapraszamy do dyskusji na forum internetowym, umieszczonym na naszej stronie.

09/06/08
Warsztaty Transferu Technologii - Carpooling
Głównym tematem warsztatów będzie przedstawienie możliwości adaptacji systemu carpooling i usługi Tele-bus w innych miastach.
Podczas 2 sesji równoległych omówione zostaną warunki konieczne do efektywnego wdrożenia działań oraz możliwość ich transferu do innych miast. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia pod adresem: tomek@transys.wil.pk.edu.pl.

06/05/08
System informacji głosowej w kolejnych tramwajach
Urząd Miasta Krakowa zakupił osiem systemów informacji głosowej do nowych tramwajów NGT6, uzupełniając tym samym zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.
Docelowo w korytarzu będzie jeździło dwadzieścia pięć tramwajów, w których przystanki będą zapowiadali znani krakowscy artyści. Wprowadzenie systemu głosowej informacj poprwi w znacznym stopniu jakośc podróżowania osób starszych, niepełnosprawnych i turystów oraz umili czas przejazdu wszystkim pasażerom.

25/04/08
Happening Zrównoważonej Mobilności na Politechnice Krakowskiej
Happening odbył się na dziedzińcu kampusu przy ul. Warszawskiej, w dniu 15 kwietnia 2008 r. w godzinach 11 - 15.
Wydarzenie zostało zaplanowane w ramach działań 11.9 "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej" oraz 9.2 "System carpooling w Krakowie", w celu promowania proekologicznych form transportu (transportu publicznego, rowerów, systemu carpooling), przez zespół projektu CARAVEL przy współpracy z Radą Osiedla Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej. W happaningu uczestniczyli: Rektor Politechniki Krakowskie oraz pracownicy i studenci Uczelni. Podczas imprezy studenci i pracownicy mogli również zaznajomić się z usługą MPK S.A. "Rowerem i autobusem", dzięki lokalizacji na miejscu happeningu autobusu z zamontowanymi bagażnikami na rowery. Promocja transportu publicznego możliwa była również dzięki obecności przedstawicielki MPK S.A., która udzielała wszelkich informacji o usługach realizowanych przez krakowskiego przewoźnika. Jako kontynuację ubiegłorocznej akcji, zbierano wpisy do "Księgi Rowerzystów Politechniki Krakowskiej" - bazy danych o pracownikach i studentach podróżujących rowerami zarówno w dojazdach do Uczelni, jak i korzystających z jednośladów w celach rekreacyjnych. Księga ta to również pewnego rodzaju zaproszenie do wstąpienia w szeregi "Klubu Rowerzystów Politechniki Krakowskiej", który z inicjatywy studentów ma powstać na Politechnice Krakowskiej. Rowerzyści otrzymali odblaskowe opaski, naklejki na rowery, gadżety z logo projektu oraz książeczki "Kraków na kółkach" z informacją m.in. o lokalizacji tras rowerowych w Krakowie. Dodatkowymi atrakcjami były: uroczyste otwarcie sezonu rowerowego na Uczelni, którego dokonał rektor PK, przecinając wstęgę na jednym z nowo zamontowanych stojaków rowerowych oraz przejazd rowerzystów po ulicach wewnętrznych kampusu, również z honorowym udziałem Pana Rektora. Podczas happeningu policja przeprowadziła akcje znakowania rowerów, natomiast zaprzyjaźniony sklep rowerowy udzielał bezpłatnych usług serwisowych. W trakcie Happeningu prowadzona była promocja systemu Jedźmy Razem funkcjonującego na Politechnice Krakowskiej. W ramach reklamy systemu rozdawane były gadżety Jedźmy Razem (koszulki, kamizelki, smycze i breloki).

25/04/08
V Forum Mobilności
Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami o częstszych spotkaniach Forum (co dwa miesiące), V Forum odbyło się 24 kwietnia 2008. Tematem było "Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie".
Tak jak i we wcześniejsze spotkania, i to Forum zgromadziło ekspertów, zajmujących się na co dzień zagadnieniem bezpieczeństwa w transporcie publicznym, jak i zainteresowanych tym tematem mieszkańców. Trzy prezentacje o tematyce: "Bezpieczeństwo w drogowym transporcie zbiorowym" - przygotowana przez dr Wiesława Dzwigonia z PK, "Techniki innowacyjne w zarządzaniu komunikacją miejską" omówiona przez Stefana Szczupułę z MPK oraz przedstawiona przez reprezentanta Biura Infrastruktury Miasta Włodzimierza Zalewskiego "Plan poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej" wyznaczyły oś dalszej dyskusji. Skupiono się na bieżących potrzebach poprawy bezpieczeństwa, określając konkretne miejsca stanowiące zagrożenie dla podróżnych i pieszych (ul. Pawia, skrzyżowanie pod Pocztą Główną, okolice Ronda Mogilskiego). Zostały w ten sposób zasygnalizowane problemy, które powinny zostać rozwiązane w celu uniknięcia zagrożeń. Głównym jednak gwarantem uniknięcia sytuacji zagrożenia, jest oprócz infrastruktury drogowej, ostrożność samych uczestników ruchu.

22/09/06
I Forum Mobilności
I Forum Mobilności odbyło się 20 pażdziernika 2006 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
Forum Mobilności zostało utworzone jako jedno z zadań realizowanych przez UMK w ramach projektu CiViTAS CARAVEL II. Ideą Forum jest utworzenie otwartej platformy wymiany myśli na tematy związane z komunikacją w mieście. I Forum zapoczątkowało serię dalszych spotkań. Podczas dyskusji UMK oraz firma Forms Group ustalili utworzenie Internetowego Forum, gdzie ludzie mogliby dzielić sie swoimi pomysłami, skargami a także przemyśleniami dotyczącymi transportu publicznego oraz innych działań projektu CARAVEL.

01/04/08
Carpooling na Happeningu zrównoważonej mobilności
W trakcie happeningu, który odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku na PK można będzie dowiedzieć się więcej o carpoolingu, wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety "Jedźmy razem".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na "Happenning zrównoważonej mobilności" od 11:00.

19/09/07
III Forum Mobilności
III Forum Mobilności poświęcone było tematyce logistyki miejskiej.
Forum odbyło sie podczas trwania Tygodnia Mobilności 2007. Władze miasta zaprosiły do dyskusji ekspertów w zakresie logistyki. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, PKP, pracownicy uczelni, studenci oraz mieszkańcy Krakowa. Obrady Forum koncentrowały się nad wypracowaniem koncepcji systemu dostaw w mieście, opartym na stworzeniu centrów logistycznych. Pomysł ten musiałby być zaakeptowany przez wszystkie zainteresowane strony - władze miasta, dostawców, kupców, mieszkańców i dostosowany do potrzeb turystów. W tym celu wyznaczono priorytety dla ewentualnego wdrożenia systemu. Zauważono tażie jego ścisłą korelację z zadaniem 10.03 "Nowy plan dystrybucji towarów" realizowany w ramach projektu CiViTAS CARAVEL II.

25/04/07
Logo ''Jedźmy razem''
Logo akcji "Jedźmy razem" zostało stworzone z myśla o szerokiej promocji systemu carpoolingu na Politechnice Krakowskiej oraz wśród osób zainteresowanych carpoolingiem w Krakowie.

27/11/07
Projekt i produkcja baneru promującego akcję ''Dzień bez samochodu''
Baner umieszczony był w namiocie, postawionym specjalnie w celu promocji akcji.

03/03/08
Zintegrowany bilet
Projekt zintegrowanego biletu, wprowadzonego do komunikacji miejskiej w ramach działania 8. 10. "Zintegrowany system biletowo-taryfowy".

22/10/07
Projekt Broszury przygotowanej na Civitasowe Forum w Kownie.
Broszura opisuje w interesujący sposób działania oraz ich realizację w poszczególnych miastach, w których projekt jest reazlizowany: Burgos, Genui, Kraowie oraz Stuttgarcie.
Prezentuje także główne cele i założenia projektu. Wydana jest w języku angielskim.

27/05/07
Projekt plakatu promującego konkurs na hasło zachęcające do korzystania z transportu publicznego.
Plakat znalazł się w Caravelowym namocie, przygotowanym specjalnie na Festiwal Recyklingu w celu szrokiej promocji projektu i zachęcenia do korzystania z transportu publicznego.

30/04/07
Materiały promocyjne przygotowane na Happening Rowerowy
W celu szerokiej promocji Happeningu rowerowego zostały przygotowane materiały reklamowe:
 • plakaty;
 • T-shirts (projekt);
 • ulotki;
 • naklejki;
 • W Happeningu wzięło udzial około 400 studentów, wielu pracowników wraz z rektoram i przedstawicielami władz uczelni.

  08/03/07
  Promocja II Forum Mobilności
  Promocja Forum Mobilności, ktoro miało miejsce 8 marca 2007 r. oraz dostarczenie materiałów reklamowych.
  W zakres promocji wchodziBy::
  • Projekt i produkcja zaproszeD na konferencj (100 sztuk)
  • matriaBy prasowe dla potrzeb konferencji
  • Roll-upy z logo CiViTAS CARAVEL (w rozmiarach: 110X210 cm)

  25/03/08
  Rozwiązania dla poprawy warunków podróży rowerowych.
  W styczniu 2008, w kampusach PK, zamontowano 23 nowe stojaki rowerowe. Skrócono również szlabany na bramach wjazdowych na teren Uczelni, tak by zapewnić pomiędzy szlabanami swobodny przejazd rowerem.
  Inwentaryzacja stojaków rowerowych na terenie PK, poprzedzająca wdrożenie planu mobilności, wykazała, że istniejące stojaki nie zaspakajały potrzeb społeczności uczelnianej. Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych powodował, że cykliści przypinali swoje rowery do drzew, krat okiennych, instalacji, balustrad i znaków pionowych. Zespół projekt CARAVEL na PK zwrócił się więc do Władz Uczelni z prośbą o zakup i zamontowanie dodatkowych stojaków rowerowych. W styczniu 2008, na terenie PK pojawiły się 23 nowe stojaki, a liczba miejsc parkingowych zwiększyła się tym samym o prawie 100 miejsc. Kolejne udogodnienie dla rowerzystów to skrócenie szlabanów zamontowanych na bramach wjazdowych na teren PK. Takie rozwiązanie umożliwia swobodny przejazd rowerem pomiędzy szlabanami.

  20/03/08
  Happening Zrównoważonej Mobilności
  15 kwietnia 2008r., w kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej, odbędzie się Happening Zrównoważonej Mobilności.
  Będzie to wielka akcja marketingowa promująca podróże rowerowe, transport publiczny w mieście, a także ukazująca korzyści współdzielenia samochodów, czyli podróżowania w tzw. systemie carpooling, który pod nazwa "Jedźmy razem" istnieje na Politechnice Krakowskiej.

  Na uczestników Happeningu czekają nie lada atrakcje:
  • Serwis rowerowy
  • Akcja znakowania rowerów
  • Przejazd rowerowy
  • Projekcje filmowe
  • Opowieści o wyprawach rowerowych
  • Uroczyste otwarcie biura konsultanta mobilności
  • Wspólne zdjęcie wszystkich rowerzystów PK
  • Zapisy na rowerowy przejazd na miejsce Rajdu PK 2008
  • "Jedźmy razem" - ukazanie możliwości i korzyści podróżowania w systemie
  • Konkursy, nagrody i gadżety
  • "After Party" w tramwaju

  06/03/08
  IV Forum Mobilności
  Dnia 5.03.2008 r. odbyło się IV Forum Mobilności organizowane w Krakowie przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej.
  Tematem tego Forum było: "Komunikacja nocna w Krakowie". Tematyka ta została wywołana za sprawą młodych sympatyków komunikacji nocnej, którzy przedstawili własny, alternatywny projekt komunikacji nocnej w Krakowie. O popularności owej kwestii, a także samego Forum świadczy fakt licznego uczestnictwa nie tylko przedstawicieli władz miasta, ekspertów z danej dziedziny i dziennikarzy, lecz także samych mieszkańców Krakowa. Dowodem tego była żywa dyskusja, w trakcie której padło wiele nowych pomysłów m.in. reorganizacja dotychczasowego systemu komunikacji nocnej z uwzględnieniem punktu przesiadkowego. Padły różne propozycje lokalizacji takiego punktu. Najczęściej wymieniane były okolice centrum, ponieważ tutaj głównie koncentruje się nocne życie Krakowa - to rekreacyjne, jak i turystyczne. Tym samym zostałyby zaspokojone potrzeby tak osób korzystających z komunikacji nocnej w celach rozrywki, jak i podróżujących do Dworca Głównego nocnymi pociągami oraz lotniska w Balicach. O tym, jak będzie wyglądała nocna komunikacja miejska Krakowa w dużym stopniu zależy od samych mieszkańców. Jednak nie można zamopnieć również o takich aspektach jak bezpieczeństwo i koszt takiego przedsiewzięcia. Jak stwierdził Wiceprezydent Wiesław Starowicz, konieczne jest przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb pasażerów, aby przyszłe rozwiązania opierały się na faktycznej wiedzy, a nie intuicji.Tym samym zachęcamy korzystajacych z nocnej komunikacji do wypowiedzi na forum internetowym umieszczonym na stronie www.caravel-krakow.pl

  25/02/08
  1 marca 2008 ruszył program ''Zintegrowanego biletu''
  Od 1 marca 2008 r. pasażerowie, którzy korzystają z miejskiej strefy biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie i pociągów na trasie Kraków-Krzeszowice, będą mogli skorzystać z nowej oferty "zintegrowanego biletu".
  Celem projektu jest przetestowanie zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego na wybranych liniach.
  Zintegrowany bilet to odcinkowy bilet imienny PKP PR wraz z naklejonym znaczkiem do zintegrowanego biletu PKP PR - Komunikacja Miejska w Krakowie.
  ZINTEGROWANY BILET = ZNACZEK + BILET PKP PR Dzięki nowemu biletowi pasażerowie będą mogli zaoszczędzić!

  Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają 10% upust od obowiązujących dotychczas cen biletów okresowych w miejskiej strefie biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie.

  Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące funkcjonowania systemu są dostepne na stronach internetowych:
  • Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego www.bip.krakow.pl
  • Regulamin przewozu osób i obsługi podróżnych oraz przewozu bagażu podręcznego w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka w Krakowie obowiązującego w komunikacji miejskiej realizowanej w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego www.bip.krakow.pl/zarzadzenie
   www.bip.krakow.pl/regulamin
  • Oraz na stronie: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

  22/02/08
  1 marca 2008 ruszył program ''Zintegrowany bilet''
  Od 1 marca 2008 r. pasażerowie, którzy korzystają z miejskiej strefy biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie i pociągów na trasie Kraków-Krzeszowice, będą mogli skorzystać z nowej oferty "zintegrowanego biletu".
  Celem projektu jest przetestowanie zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego na wybranych liniach.

  Nowy bilet pozwala zaoszczędzić pieniądze, gdyż jest o 10% tańszy od dotychczasowych cen biletów w miejskiej strefie biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie oraz cen biletów PKP PR na trasie Kraków-Krzeszowice.

  Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące funkcjonowania systemu są dostepne na stronach internetowych:
  • Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego www.bip.krakow.pl
  • Regulamin przewozu osób i obsługi podróznych oraz przewozu bagażu podręcznego w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka w Krakowie obowiązującego w komunikacji miejskiej realizowanej w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/ www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/
  • Oraz na stronie: PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

  22/02/08
  Podpisanie umowy.
  W dniu 22 lutego 2008 r. podpisano umowę dot. współdziałania i wdrożenia pilotażowego projektu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obejmującego przewozy kolejowe na trasie Kraków Główny - Krzeszowice w powiązaniu z przewozami komunikacją miejską.
  Gminę Miejską Kraków reprezentował Wiesław Starowicz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Jan Tajster Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Jacek Zadęcki - Dyrektor Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie oraz Kazimiera Biel-Zając - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie. Zintegrowany bilet jest imiennym biletem miesięcznym uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia: 1) w miejskiej strefie biletowej jedną, dwiema lub wszystkimi liniami komunikacji miejskiej w Krakowie, 2) między wszystkimi stacjami kolejowymi na trasie Kraków Główny - Krzeszowice (przejazdy: "tam i z powrotem") w pociągach osobowych klasy 2 uruchamianych przez PKP PR.

  05/02/08
  System "Jedźmy razem" już dostępny!
  Od 31 stycznia 2008 roku pod adresem internetowym www.jedzmyrazem.pk.edu.pl można korzystać z systemu Jedźmy razem.
  Korzystając z prostego i czytelnego interfejsu każdy zalogowany użytkownik może poszukiwać pasażerów, jeśli jest zainteresowany udostępnianiem miejsca w swoim samochodzie bądź też poszukiwać wolnych miejsc w samochodach innych osób. Po znalezieniu odpowiedniego połączenia podane zostaną dane kontaktowe współtowarzyszy podróży. Już dziś koniecznie odwiedź serwis Jedźmy razem na stronie www.jedzmyrazem.pk.edu.pl!

  05/12/07
  Nowa uchwała Rady Miasta Krakowa
  W dniu 5 grudnia 2007r. Rada Miasta podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Na mocy uchwały wprowadzono nowy rodzaj opłaty za przejazd w formie "Znaczka do zintegrowanego biletu PKP Przewozy Regionalne - Komunikacja Miejska w Krakowie" oraz podjęto stosowne ustalenia dotyczące wyżej wymienionego znaczka w załącznikach do uchwały.

  13/12/07
  Podpisanie porozumienia
  13 grudnia 2007 r. zostało podpisane porozumienie w celu wdrożenia pilotażowego projektu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obejmującego przewozy kolejowe na trasie Kraków Główny - Krzeszowice w powiązaniu z przewozami komunikacją miejską.
  Gminę Miejską Kraków reprezentował Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, PKP Przewozy Regionalne Marek Nitkowski oraz Piotr Korsak. Działania "PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. w zakresie wynikającym z niniejszego porozumienia objęte zostały patronatem przez Marka Nawarę Marszałka Województwa Małopolskiego. Porozumienie to jest pierwszym etapem integracji kolejowo -miejskiej. W zależności od zainteresowania pasażerów tym przedsięwzięciem oraz przeprowadzanych badań i analiz, Gmina Miejska Kraków planuje w przyszłości rozszerzyć system zintegrowanej taryfy i biletu w promieniu 25 km od Krakowa.

  14/12/07
  Civitasowy Mikołaj dla dzieci
  Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie akcją "Gadżety za Bilety" wsród najmłodszych użytkowników miejskiej komunikacji, Civitasowy Mikołaj wraz z Biurem Infrastruktury Miasta przygotował specjalny minikonkurs dla dzieci do lat 12.
  Sto pierwszych dzieci, które wyślą e-mail - osobiście lub z pomocą rodziców - na adres Biura Infrastruktury Miasta (niewitda@um.krakow.pl) zostanie nagrodzonych koszulką Projektu Caravel. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie skasowanych po 15 września br. biletów komunikacji miejskiej w Krakowie o wartości 80 zł w tym, co najmniej jednego biletu rodzinnego, które należy oddać przy odbiorze nagrody. Jedno dziecko może otrzymać jedną koszulkę. E-Mail powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz ewentualnie preferowany rozmiar koszulki (106-116 cm / 118-128 cm / 130-140 cm / 142-152 cm). Na 100 pierwszych maili zostanie wysłana odpowiedź z miejscem i terminem odbioru nagrody. Jednocześnie w celu weryfikacji przesłanych danych zwycięzcy proszeni są o osobisty odbiór nagród (ewentualnie wraz z rodzicami). Akcja będzie prowadzona do momentu wydania wszystkich stu koszulek.

  30/11/07
  Gadżety za Bilety - Zakończenie programu
  W związku z wydaniem wszystkich dostępnych nagród, zakończył się pierwszy w Krakowie program lojalnościowy przeznaczony dla pasażerów miejskiej komunikacji.
  Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, podczas trzech miesięcy nagrody odebrało ponad tysiąc osób. Rekordowa była ostatnia sesja, podczas której z akcji skorzystało prawie 700 osób i zostało wydanych około półtora tysiąca gadżetów! Wkrótce na stronie opublikujemy statystyki dotyczące akcji Uprzejmie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Programie.

  08/11/07
  Autobusy na telefon na terenie Rybitw i Podwierzbia
  Pomysł "giętkich linii" okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców Rybitw i Podwierzbia.
  W ciągu czterech miesięcy z usługi skorzystało ponad 3367 pasażerów, a popularność pomysłu ciągle rośnie, mimo regularnie kursujacych autobusów nr 158 i 158. 7 listopada tele-bus wyjechał na swój tysięczny kurs.

  05/11/07
  Nowe stojaki na rowery.
  Jeszcze w tym roku w centrum i w śródmieściu ma być zamontowanych 100 stojaków rowerowych.
  Ponadto Miasto w przyszłym roku zamierza uruchomić sieć miejskich wypożyczalni rowerowych, umieszczonych w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych oraz miejscach atrakcyjnych pod względem rekreacji.

  24/10/07
  "Rower dla studenta"
  Akademia Górniczo-Hutnicza jest autorem pomysłu stworzenia ścieżki rowerowej łączącej Miasteczko Studenckie z częścią dydaktyczną.
  Pomysł pojawił się w celu umożliwienia studentom zdrowego i szybkiego poruszania się po kampusie - tym samym ograniczenia ruchu samochodowego. Uczelnia zamierza zakupić rowery z własnych środków i wypożyczyć je na podstawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej. Akcja "Rower dla studenta" ma ruszyć na wiosnę.

  23/04/07
  Tablice "Jedźmy razem" w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej
  Rumcajs, Leon i Bartek to akademiki, w których zostały umieszczone tablice informacyjne systemu "Jedźmy razem".
  Głównym celem tablic "Jedźmy razem" jest zapoznanie przyszłych użytkowników z zasadami działania systemu, który ruszy w październiku 2007, oraz promowanie idei carpoolingu. Dodatkowo tablice mogą być wykorzystywane w celu wymiany informacji pomiędzy kierowcami i pasażerami na temat możliwości udostępnienia lub skorzystania z wolnego miejsca w samochodzie. Odbywa się to poprzez wypełnienie odpowiedniej kartki i przypięcie jej na tablicy.

  26/04/07
  Rowerowy Happening na Politechnice Krakowskiej
  Zespół projektu CARAVEL na Politechnice Krakowskiej przy współpracy z Radą Osiedla Domów Studenckich PK zorganizował w dniu 25 kwietnia Happening Rowerowy.
  Impreza zorganizowana została w zakresie Zintegrowanego Planu Mobilności dla Politechniki Krakowskiej, odbyła się na dziedzińcu kampusu przy ul. Warszawskiej, w dniu 25 kwietnia 2007r. w godzinach 11-14 i miała na celu promocję proekologicznych form transportu. Podczas wydarzenia uruchomiono punkt informacyjny o projekcie CARAVEL, w którym zainteresowane osoby mogły zasięgnąć informacji o zadaniach projektu oraz zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej. Założono Księgę Rowerzystów Politechniki Krakowskiej, która ma stać się bazą danych pracowników i studentów podróżujących rowerami zarówno w dojazdach do Uczelni, jak i korzystajšcych z jednośladów w celach rekreacyjnych. Księga ta będzie również pewnego rodzaju zaproszeniem do wstąpienia w szeregi Klubu Rowerzystów Politechniki Krakowskiej, który z inicjatywy studentów ma powstać na Politechnice Krakowskiej. W czasie happeningu rowerzyście zaznaczali, na mapkach z siecią ulic Krakowa, trasy, którymi podróżują rowerem w dojazdach do kampusów Uczelni, okazało się, że są to cenne wskazówki, z których zespół projektu będzie korzystał, w trakcie wdrażania projektowych zadań. Dodatkowymi atrakcjami były: Konkurs na najbardziej oryginalny rower oraz przejazd rowerzystów po ulicach wewnętrznych kampusu. W przejeździe uczestniczyli Rektor i Prorektorzy Politechniki Krakowskiej. Podczas happeningu krakowska policja przeprowadziła akcje znakowania rowerów, natomiast zaprzyjaźniony sklep rowerowy udzielał bezpłatnych usług serwisowych. Rowerzyści zostali obdarowani koszulkami, naklejkami na rowery, gadżetami z logo projektu oraz mapami tras rowerowych w Krakowie.

  16/04/07
  Zaproszenie na Happening Rowerowy
  Happening Rowerowy organizowany przez Politechnikę Krakowską odbędzie się 25 kwietnia, rozpocznie się o godzinie 11 na dziedzińcu kampusu PK przy ulicy Warszawskiej.
  Rowerowa impreza, organizowana jest w ramach rozpowszechniania opracowanego przez Politechnikę Krakowską Zintegrowanego Planu Mobilności. Happening Rowerowy jest próbą zachęcenia do korzystania z tego przyjaznego środowisku środka transportu oraz promocji rowerowej kultury. Podczas Happeningu przewidzianych jest wiele atrakcji, między innymi będzie można skorzystać z serwisu rowerowego, oznakować swój pojazd, wziąć udział w konkursach z nagrodami. Zgłoszenia do udziału w Happeningu prosimy wysyłać na internetowy adres: rowertja@gmail.com Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zwolenników jednośladów.

  02/04/07
  Bagażniki rowerowe znów na miejskich autobusach.
  Wraz z wiosną, na krakowskich ulicach ponownie pojawiły się miejskie autobusy wyposażone w bagażniki rowerowe i znów można wybrać się na rowerową wycieczkę za miasto dojeżdżając tam autobusem.
  Autobusy, na których krakowskie MPK zainstalowało bagażniki rowerowe obsługują najbardziej atrakcyjne pod względem rekreacjnym tereny. Usługa ta, promująca nowe formy transportu związane z wypoczynkiem została wznowiona pierwszego kwietnia i podobnie jak w poprzednim roku bedzie można z niej skorzystać do końca paźdźiernika. Autobusy z zamontowanymi bagażnikami kursują na liniach 109, 134, 147, 155, 209, 210, 218, 226, 230, 248, 255, a na rozkładach jazdy oznaczone są literą "R".

  28/12/06
  Prace nad wprowadzeniem nowego systemu kontroli dostępu
  Odbyło się robocze spotkanie z udziałem UMK, KZD , Policji i Straży Miejskiej co od możliwości wdrożenia systemu.
  Podczas spotkania dokonano również analizy rynku polskich dostawców sprzętu i oprogramowania do elektronicznej identyfikacji pojazdów oraz wstępnie wybrano lokalizację dla testowania systemu elektronicznej identyfikacji.

  29/03/07
  Plan organizacji ruchu.
  Trwa finalizowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie szczegółowego projektu organizacji ruchu w Śródmieściu.
  W realizacji jest umowa na budowę parkingu podziemnego na Placu na Groblach.

  29/03/07
  Prace nad wprowadzeniem "wspólnego" biletu
  Trwają prace końcowe nad wprowadzeniem zintedrowanego biletu i taryfy.
  Nawiązana została współpraca z Warszawą i Wrocławiem, w których to miastach funkcjonuje już od jakiegoś czasu "wspólny" system taryfowo-biletowy.

  29/12/06
  Wspólny bilet
  Zostały podjęte konsultacje między UMK i PKP dotyczace wprowadzenia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

  26/09/06
  Nowe, bezpieczne przystanki.
  Dwa modelowe pod względem bezpieczeństwa przystanki na ulicach Lubicz Rakowicka zostały oddane do użytku w dniu 26 września.
  Przystanki zostały zmodernizowane w ramach projektu Ekologicznego Korytarza Sprawnego Podróżowania. Wybudowane zostały oddzielne pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, podwyższone. Wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej pozwalają zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy przystankami, przez co wpływają na znaczącą poprawę przepustowości korytarza. W ramach przebudowy Ronda Mogilskiego w drugiej połowie 2007 roku, rozpocznie się budowa wydzielonych pasów ruchu w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w V odcinku korytarza.

  29/03/07
  Plan poprawy bezpieczeństwa w transpocie publicznym
  Wykonane zostały plany działań, oparte na licznych analizach zgromadzonych podczas prac naukowo - badawczych materiałów.
  Na ich podstawie wykonano szczegółowe plany działań zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w transporcie miejskim.

  29/12/06
  Prace badawcze
  Obecnie trwają prace badawczo-naukowe nad możliwościami systemu carshering w Polsce.
  W głównej mierze badania te oparte są na doświadczeniach miast partnerskich, między innymi Genui.

  29/11/06
  Badania i analizy
  Trwają prace naukowo-badawcze nad zgromadzonymi materiałami.
  W przygotowaniu jest projekt dokumentu, który zawierać będzie wyniki i wnioski zdobyte w procesie analiz i prac badawczo-naukowych dotyczących projektu.

  28/12/06
  Nowy plan dystrybucji towarów
  Trwają prace naukowo-badawcze oraz kompletowanie materiałów i informacji niezbędnych do uruchomienia nowego planu dystrybucji.

  15/03/07
  Powołano nowy Zespół Zadaniowy
  Zespół zadaniowy do spraw ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa niechronionych został powołany 15.03.07. zgodnie z podpisanym zarządzeniem Prezydenta Miasta.
  Zespół będzie pracował nad wdrożeniem projektu miejskich wypożyczalni rowerowych, zadba nie tylko cyklistów priorytety dla cyklistów ale także tzw. osób niechronionych ( pieszych i niepełnosprawnych), przewodniczącym zespołu został prof. Wiesław Starowicz, Przewodniczšca podzespołu roboczego ds. ścieżek rowerowych: Joanna Niedziałkowska Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, Przewodniczący podzespołu roboczego ds. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: Krzysztof Burdak - Komenda Miejska Policji w Krakowie, Sekretarz Zespołu: Andrzej Buszek-Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W zespole znaleźli się podobnie jak w poprzedniej kadencji przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Krakowskiego Zarzšdu Dróg, KZK. W zespole ds. ścieżek rowerowych znaleźli się przedstawiciele MPK, ARM, Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych Autostrad oraz Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych - Alter Ego.

  15/11/06
  Zapytanie przetargowe
  Zapytanie przed przetargowe wysłane w dniu 16.11.2006 r. do 11 producentów rowerów dot. projektu systemu wypożyczalni oraz kupna 100 rowerów i 6 stanowisk do wypożyczania rowerów - termin składania ofert do 30.11.06 r.

  03/10/06
  Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych.
  XVIII posiedzenie członków Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych w Mieście Krakowie odbyło się dnia 03.10.2006.
  Na spotkaniu zostały zaprezentowane opracowania "Koncepcji systemu wypożyczalni rowerów miejskich, parkingów i stojaków rowerowych."

  11/11/06
  Platforma internetowa
  Trwają przydotowania do uruchomnienia internetowej platformy informacyjnej dla Krakowa. Strona ta będzie zawierać zindywidualizowane informacje na temat funkcjonowania transportu zbiorowego i możliwości przesiadek w punktach przesiadkowych.
  Moduł planowania podróży będzie dawał użytkownikom możliwości zaplanowania ich podróży. Strona internetowa będzie również zawierała informacje na temat oddziaływania na środowisko transportu zbiorowego w porównaniu z samochodem prywatnym i wyliczała symulowany koszt podróży i najbardziej odpowiednie rozwiązanie taryfowe.

  12/11/05
  Nowe ścieżki rowerowe
  Obecnie w przygotowaniu jest opracowanie - aktualizacja studium tras rowerowych dla Krakowa, w ramach którego opracowana zostanie koncepcja systemu wypożyczalni rowerów miejskich

  15/11/06
  Nowe ścieżki rowerowe
  Obecnie w przygotowaniu jest opracowanie - aktualizacja studium tras rowerowych dla Krakowa, w ramach którego opracowana zostanie koncepcja systemu wypożyczalni rowerów miejskich

  15/03/06
  Priorytety dla transportu publicznego
  Została przeprowadzona analiza optymalnych korytarzy dla transportu publicznego dla wprowadzenia korytarza z pełnym priorytetem.

  15/01/06
  Przygotowywanie dokumentu "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej"
  Obecnie trwają prace nad dokumentem o nazwie "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej".
  Obecnie trwają prace nad dokumentem o nazwie "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej". Będzie to wyczerpujący dokument, zawierający listę celów do osiągnięcia, listę najważniejszych projektów oraz propozycji działań na przyszłość, w ramach promowania i urzeczywistniania idei zrównoważonego transportu.

  15/08/06
  Rowerem i autobusem
  Krakowskie MPK zainstalowało bagażniki rowerowe na 15 autobusach linii 134 (kursującej do krakowskiego Zoo) 109, 147,155, 209, 218, 226, 230, 248, 255, 258, 268.

  15/05/06
  Projekty nowych przystanków
  Studenci krakowskiej ASP przedstawili ciekawe i innowacyjne projekty nowych przystanków, które w znaczny sposób bedą odróżniały się od przystanków pozostałych linii.

  15/06/06
  Testowe linie
  Wytyczono testowe linie na których kursować będą autobusy (rejony Bieżanowa, ulice Podwierzbie, Rączna i Rybitwy)
  Możliwe, że po dokonaniu pierwszych testów oraz wszystkich niezbednych uzgodnień z Prezydentem Miasta Krakowa, Zarządem Dróg i Komunikacji oraz Radami Dzielnic oferta giętkich linii zostanie rozszerzona na inne peryferyjne regiony Krakowa.

  15/12/06
  Elektroniczny system identyfikacji pojazdów.
  Zostały rozpoczęte testy elektronicznego systemu identyfikacji pojazdów (elektroniczny system kontroli będzie testowany na jednym wlotów do centrum miasta).Wprowadzane technologie będą wzorowane na urządzeniach zastosowanych w Genui.

  15/03/07
  Stacje napełniania gazem
  Trwa modernizacja stacji napełniania gazem przy ulicy Balickiej i Siewnej. Stacje te będą przystosowane do tankowania nowych gazowych autobusów zakupionych przez krakowskie MPK.

  26/09/06
  Otwarcie Lubicz Rakowicka
  Dwa modelowe pod względem bezpieczeństwa przystanki na ulicach Lubicz Rakowicka zostały oddane do użytku w dniu 26 września.
  Przystanki zostały zmodernizowane w ramach projektu Ekologicznego Korytarza Sprawnego Podróżowania. Wybudowane zostały oddzielne pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, podwyższone. Wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej pozwalają zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy przystankami, przez co wpływają na znaczącą poprawę przepustowości korytarza. W ramach przebudowy Ronda Mogilskiego w drugiej połowie 2007 roku, rozpocznie się budowa wydzielonych pasów ruchu w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w V odcinku korytarza.

  23/11/06
  Prezentacja nowego autobusu
  Prezentacja pierwszego nowozakupionego autobusu napędzanego gazem ziemnym miała miejsce 23.11.2006. w zajezdni na Woli Duchackiej. MPK planuje w najbliższym czasie wypuszczenie na nasze ulice autobusów spełniających najwyższe ekologiczne normy.
  Podczas prezentacji można było zapoznać się z budową pojazdu a nawet się nim przejechać - oczywiście jako pasażer.

  08/07/06
  Tramwaj reklamujący project Caravel
  Reklam CiViTAS-CARAVEL umieszczona została na dwuwagonowym składzie tramwajowym poruszającym się po najbardziej uczęszczanych trasach miasta.

  08/06/06
  Reklama w bezpłatnym kwartalniku MIASTO
  Istotnym krokiem w ramach promowania projektu było umieszczenie reklamowego modułu CARAVELA na stronie pisma "Miasto", które jako pismo darmowe, o dużym nakładzie i szerokim zasięgu dają gwarancję dotarcia do większości mieszkańców Krakowa.
  Third edition of Miasto include three huge articles about CIVITAS-CARAVEL programme and activities, descriptions of projects for Demand Responsive Transport Services in Krakow and information about New Leisure Mobility Services in Krakow.

  08/03/07
  Uruchomienie forum internetowego
  Internetowe forum jest otwartą platformą wymiany poglądów i opinii dotyczących usprawnienia komunikacji miejskiej.
  W trosce o podwyższenie jakości usług w komunikacji miejskiej niezbędne są opinie samych pasażerów. Internetowe forum daje szansę wymiany poglądów i uwag osób korzystających z transportu publicznego. Tym samym, poprzez czynny udział w dyskusji nad problematycznymi tematami dotyczącymi komunikacji pasażerowie mogą mieć wpływ na poprawę jakości jej funkcjnowania.

  08/03/07
  II Forum Mobilności
  Drugie spotkanie Forum Mobilności, organizowane przez Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej odbyło się 8 marca 2007 r. w sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
  W trakcie dyskusji zostały poruszone liczne aspekty problematyki transportowej, takie jak obowiązujące regulacje prawne, kwestia jakości świadczonych usług, strona finansowa, czy wreszcie zagadnienia dotyczące bezpośrednio dyskutowanego projektu Karty Praw Pasażera. Karta Praw Pasażera to projekt dokumentu, który jest wstępem do otwartej dyskusji na temat usprawnienia transportu zbiorowego w Krakowie. Karta ta powinna zawierać i konsolidować prawa i obowiązki pasażerów podróżujących środkami komunikacji zbiorowej. Nie mniej jednak niezbędny przy jej tworzeniu wydaje się być udział samych zainteresowanych podmiotów - pasażerów. Tym samym zachęcamy wszystkich korzystajacych z transportu miejskiego do otwartej dyskusji na uruchomionym w tym celu internetowym forum umieszczonym na stronie www.caravel-krakow.pl

  28/12/06
  Gazowe autobusy na krakowskich ulicach.
  W ramach promocji ekologicznie czystego transportu krakowskie MPK wprowadziło nowe autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym.
  Nowe autobusy typu Jelcz M121M/4 Maestro są pojazdami niskopodłogowymi, wyposażonymi w monitoring, tym samym MPK przyczynia się nie tylko do zmniejszenia emisji szkodliwych związków w spalinach, ale także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pasażerów nimi podróżujących.

  1 2 3 4   >> Strona: 1/4    

    Urząd Miasta Krakowa
    GENOVA
    KRAKÓW
    BURGOS
    STUTTGART
    Karta Praw Pasażera - projekt 
    Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
    Raport "Potrzeby transportowe..." 
    Raport "Transpor Needs..." 
    Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                  
  2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone