0
lider: Krzysztof Rudzki
kontakt rudzkikr@um.krakow.pl

Zadania zaplanowane w tym działaniu to uruchomienie internetowej platformy informacyjnej, na której znajdą się dane informujące o:  dokładnym rozkładzie jazdy, zinegrowanych środkach transportu, porównanie wpływu użytkowania samochodu osobowego i  transportu publicznego na środowisko naturalne. Szeroki dostęp do tego typu informacji pomoże w lepszym zaplanowaniu podróży, a tym samym w przekonaniu mieszkańców miasta do wyboru miejskiej komunikacji jako dogodniejszego środka transporu w porównaniu z transportem prywatnym.


Platforma internetowa
Trwają przydotowania do uruchomnienia internetowej platformy informacyjnej dla Krakowa. Strona ta będzie zawierać zindywidualizowane informacje na temat funkcjonowania transportu zbiorowego i możliwości przesiadek w punktach przesiadkowych.
Moduł planowania podróży będzie dawał użytkownikom możliwości zaplanowania ich podróży. Strona internetowa będzie również zawierała informacje na temat oddziaływania na środowisko transportu zbiorowego w porównaniu z samochodem prywatnym i wyliczała symulowany koszt podróży i najbardziej odpowiednie rozwiązanie taryfowe.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone