0
lider: Włodzimierz Zaleski
kontakt zaleskwl@um.krakow.pl

W trosce o bezpieczeństwo i komfort transporu publicznego realizowana jest modernizacja przystanków,w celu zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej, usprawnienie i poprawa standardów podróży: zmniejszenie czasu przejazdu, wzrost prędkości komunikacyjnej, punktualność, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.Przebudowane przystanki na ulicach Lubicz - Rakowiecka, zostały tak zmodernizowane, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów przesiadających się na tych przystankach (zmniejszenie szybkości pojazdów w okolicach miejsc przesiadkowych).


Plan poprawy bezpieczeństwa w transpocie publicznym
Wykonane zostały plany działań, oparte na licznych analizach zgromadzonych podczas prac naukowo - badawczych materiałów.
Na ich podstawie wykonano szczegółowe plany działań zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w transporcie miejskim.
Forms Group


Nowe, bezpieczne przystanki.
Dwa modelowe pod względem bezpieczeństwa przystanki na ulicach Lubicz Rakowicka zostały oddane do użytku w dniu 26 września.
Przystanki zostały zmodernizowane w ramach projektu Ekologicznego Korytarza Sprawnego Podróżowania. Wybudowane zostały oddzielne pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, podwyższone. Wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej pozwalają zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy przystankami, przez co wpływają na znaczącą poprawę przepustowości korytarza. W ramach przebudowy Ronda Mogilskiego w drugiej połowie 2007 roku, rozpocznie się budowa wydzielonych pasów ruchu w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w V odcinku korytarza.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone