0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Wybór przebiegu korytarza został dokonany w oparciu o przeprowadzoną analizę porównawczą, której głównym aspektem było spełnienie szeregu kryteriów związanych z ekologią, mobilnością oraz bezpieczeństwem.
Wytypowany korytarz transportowy ma początek w obszarze o szczególnych walorach ekologicznych i rekreacyjnych do którego należą: Las Wolski, Ogród Zoologiczny, Rezerwat Panieńskie Skały, Rezerwat Bielańskie Skałki, Rezerwat Przegorzalskie Skałki oraz Bielany. Korytarz przebiega przez główne węzły przesiadkowe sieci transportowej Krakowa (Cracovia, Dworzec Główny, Rondo Mogilskie, Rondo Grzegórzeckie ), dalej ulicami S. Klimeckiego, Płaszowską, Lipską i kończy się w punkcie stanowiącym połączenie z planowanym systemem komunikacji zbiorowej na żądanie tj. na pętli autobusowej przy ulicy Biskupińskiej.
Działanie to jest ściśle zintegrowane z innymi działaniami projektu, takimi jak: Wprowadzenie ekologicznych pojazdów - wprowadzenie pojazdów spełniających normy emisji zanieczyszczeń,
Plan działań dla poprawy bezpieczeństwa transportu publicznego, System priorytetów dla transportu publicznego czy Egzekwowanie ograniczeń dostępności komunikacyjnej.
Rozwiązania, które będą zastosowane w korytarzu to m.in.: wykorzystanie autobusów spełniających wysokie standardy emisji zanieczyszczeń (Euro II, III i IV), zastosowanie systemu priorytetu dla transportu publicznego, poprawiającego warunki przejazdu w najbardziej obciążonych odcinkach korytarza, wdrożenie systemów wizualnej i głosowej zapowiedzi przystanków w pojazdach oraz rozwiązania poprawiające dostępność transportu miejskiego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wdrożenie opisanych rozwiązań nie odbędzie się bez ścisłej współpracy i zaangażowania podmiotów działających w określonych obszarach transportu publicznego w Krakowie tj. Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Zarządu Transportu Publicznego oraz Krakowskiego Zarządu Dróg.


System informacji głosowej w kolejnych tramwajach
Urząd Miasta Krakowa zakupił osiem systemów informacji głosowej do nowych tramwajów NGT6, uzupełniając tym samym zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.
Docelowo w korytarzu będzie jeździło dwadzieścia pięć tramwajów, w których przystanki będą zapowiadali znani krakowscy artyści. Wprowadzenie systemu głosowej informacj poprwi w znacznym stopniu jakośc podróżowania osób starszych, niepełnosprawnych i turystów oraz umili czas przejazdu wszystkim pasażerom.
Forms Group


Otwarcie Lubicz Rakowicka
Dwa modelowe pod względem bezpieczeństwa przystanki na ulicach Lubicz Rakowicka zostały oddane do użytku w dniu 26 września.
Przystanki zostały zmodernizowane w ramach projektu Ekologicznego Korytarza Sprawnego Podróżowania. Wybudowane zostały oddzielne pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, podwyższone. Wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej pozwalają zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy przystankami, przez co wpływają na znaczącą poprawę przepustowości korytarza. W ramach przebudowy Ronda Mogilskiego w drugiej połowie 2007 roku, rozpocznie się budowa wydzielonych pasów ruchu w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w V odcinku korytarza.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone