0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Działanie to ściśle wiąże się z zakazem wjazdu do centrum miasta samochodów osobowych, poza pojazdami mieszkańców i pojazdami uprzywilejowanymi.
Planowane jest wdrożenie nowatorskiego systemu kontroli. Zmierzając do zastąpienia ludzkiej kontroli przez system elektroniczny. Kraków idzie tropem Genui. Efektem ma być zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta i uczynienie go przestrzenią bardziej przyjazną i bezpieczną dla pieszych i rowerzystów. Działanie to ma na celu również uaktualnienie systemu zarządzania parkowaniem w mieście.
Wszystkie te działania służyć mają wyeliminowaniu kołowego ruchu tranzytowego przez centrum miasta warunków a tym samym poprawie warunków środowiskowych w mieście.


Prace nad wprowadzeniem nowego systemu kontroli dostępu
Odbyło się robocze spotkanie z udziałem UMK, KZD , Policji i Straży Miejskiej co od możliwości wdrożenia systemu.
Podczas spotkania dokonano również analizy rynku polskich dostawców sprzętu i oprogramowania do elektronicznej identyfikacji pojazdów oraz wstępnie wybrano lokalizację dla testowania systemu elektronicznej identyfikacji.
Forms Group


Elektroniczny system identyfikacji pojazdów.
Zostały rozpoczęte testy elektronicznego systemu identyfikacji pojazdów (elektroniczny system kontroli będzie testowany na jednym wlotów do centrum miasta).Wprowadzane technologie będą wzorowane na urządzeniach zastosowanych w Genui.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone