0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Celem tego działania jest przede wszystkim powiększenie obszarów
o ograniczonej dostępności dla samochodów osobowych, w wyniku którego wzrośnie atrakcyjność centrum jako miejsca przyjaznego osobom niezmotoryzowanym.
Działanie to ma także wpłynąć na poprawę warunków podróżowania środkami komunikacji zbiorowej w centrum miasta, przez co zostanie odciążony transport samochodami osobowymi.
Niezbędnym elementem w realizacji tego planu jest osiągnięcie społecznego porozumienia, akceptacji i poparcia społeczeństwa dla polityki użytkowania przestrzeni publicznej.
W tym celu istotna jest wprowadzenie odpowiedniej promocji w mass-mediach, która zaangażuje społeczeństwo i zwiększy społeczną świadomość dotyczącą problematyki miejskiej komunikacji.


Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa
W ramach projektu CARAVEL w październiku 2008 roku, zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu Śródmieściu (rozszerzenie strefy "B").
"Zintegrowana strategia kontroli dostępu w Krakowie", za swoje główne cele stawia rozszerzenie obszarów o ograniczonej dostępności dla samochodów oraz uporządkowanie kwestii parkowania w ścisłym centrum miasta. Działania te mają za zadanie stworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonych i bardziej przyjaznych form transportu miejskiego jak: transport zbiorowy, rowerowy i pieszy. Innymi, nie mniej ważnymi, celami projektu są również eliminacja przejazdów tranzytowych samochodem prze obszar Śródmieścia oraz zwiększenia jego atrakcyjności dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu i mieszkańców.


Rozszerzenie strefy "B" przewidziane do wdrożenia w 2008 roku, w pierwszym etapie będzie obejmować:


ul. Dunajewskiego, Plac Szczepański - w związku z likwidacją parkingu na Placu Szczepańskim zostanie rozszerzona strefa "B" o odcinek ul. Dunajewskiego do ul. Garbarskiej oraz ulice wokół Placu Szczepańskiego.


ul. Podzamcze
od ul. Sradomskiej do ul. Straszewskiego - dla ochrony Wawelu i eliminacji tranzytu zostanie rozszerzona strefa "B" na kierunku Stradom-Powiśle (czyli obejmie oba kierunki ruchu). Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło autokarów turystycznych, z uwagi na lokalizację przystanku u wylotu ul. Grodzkiej.


ul. św. Gertrudy
strona północna od ul. Sterowiślnej do ul. Sarego - eliminacja możliwości ruchu tranzytowego dla samochodów niemających uprawnień do wjazdu do strefy "B".


Proponuje się wdrożenie wszystkich zmian w organizacji ruchu w październiku 2008 roku, przy założeniu ukożczenia przebudowy Ronda Grzegórzeckiego. Wyremontowany ciąg: ul. Wita Stwosza - Rondo Mogilskie - Al. Powstania Warszawskiego - Rondo Grzegórzeckie.


W celu dokładnego zapoznania się z planowanymi zmianami zapraszamy do obejrzenia dołączonej mapy.


Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii na aders e-mail Biura Infrastruktury Miasta: szostama@um.krakow.pl do 31 sierpnia 2008.


Zapraszamy również do wypowiedzi na temat planowanych zmian na naszym forum internetowym www.caravel-krakow.pl/forum
Forms Group


Plan organizacji ruchu.
Trwa finalizowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie szczegółowego projektu organizacji ruchu w Śródmieściu.
W realizacji jest umowa na budowę parkingu podziemnego na Placu na Groblach.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone