0
lider: Justyna Mitan
kontakt biuro@forms.pl

Promocja projectu CiViTAS - CARAVEL ma na celu kompleksowe zaznajomienie mieszkańców ze spektrum działań przewidzianych
w programie. Prawidłowa i rzetelna informacja może okazać się elementem niezbędnym we wdrażaniu nowatorskich projektów.


CiViTASOVE stoisko na targach w Poznaniu.
Projekt CiViTAS CARAVEL został zaprezentowany podczas targów Komtechnika 2008 , organizowanych w dniach 27-30 października w Poznaniu.
Każdy z odwiedzających stoisko mógł dowiedzieć się czym jest projekt CiViTAS CARAVEL, jakie są ekologiczne formy podróżowania oraz jak wygląda realizacja projektu w Krakowie. W celu promocji nowej kultury komunikacji wśród osób odwiedzających zostały przygotowane materiały promocyjne: foldery, ulotki oraz gadżety reklamowe z logo CiViTAS CARAVEL.
Forms Group


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Krakowski zespół CiViTAS CARAVEL był jednym ze współorganizatorów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który odbył się w dniach 16-22 września.
Tegorocznej kampanii towarzyszy hasło: Czyste powietrze dla wszystkich. W celu zachęcenia jak największej ilość mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w akcji, zostały przygotowane materiały promocyjne:
 • plakaty

 • ulotki

 • ulotka o Dniu Bez Samochodu

 • smycze

 • podkoszulki

 • krówki

Dla najmłodszych uczestników kampanii, biorących udział w konkursach zostały przygotowane specjalne CiViTAS-owe nagrody:
 • parasole

 • torby

 • smycze

 • rowerowe opaski odblaskowe

Forms Group


Materiały prasowe na konferencję prasową poświęconą planowanej reorganizacji ruchu w Śródmieściu.
Materiały zostały przygotowane w celu precyzyjnego przedstawnia celów zmian, spodziewanych korzyści oraz - dzięki dołączonej mapce -konkretnych miejsc, gdzie reorganizacja ruchu miałaby mieć miejsce.


Forms Group


Zaproszenia mailowe na Warsztaty Transferu Technologii - Carpooling
Tematem warsztatów było przedstawienie możliwości adaptacji systemu carpooling i usługi Tele-bus w innych miastach.
Zaproszenia zawierały krótka charakterytykę systemu carpoolingu oraz giętkich linii. Tym samym stwarzały możliwość wcześniejszego zapozanania się z omawianym tematem.
Forms Group


Przygotowanie ulotek informacyjnych na V Forum Mobilności.
Ulotki zawierały krótką charakterystykę tematu Forum "Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie", identyfikację problemów oraz propozycje metod zapobiegowczych.
Ulotki zostały rozdane wszystkim uczestnikom Forum, aby mogli szczegółowo zapoznać sie z dyskutowaną kwestią.
Forms Group


Przygotowanie roll-upów dla Biura Konsultanta Mobiloności.
Roll-upy zostały ulokowane na Politechnice Krakowskiej, gdzie mieści się Biuro Konsultanata Mobilności.
Roll-upy mają charakter informacyjny; gdzie mieści się Biuro Konsultanta, w jakich godzinach jest otwarte oraz zakres informacji, których Biuro udziela.
Forms Group


Projekt ogłoszenia prasowego na konkurs na plakat.
Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie plakatu promującego zrównoważoną mobilność.
Ogłoszenie pojawiło się w bezpłatnych czasopismach Metro i Kraków.pl.
Forms Group


Promocja Happeningu Zrównoważonej Mobilności.
Działania promocyjne obejmowały przygotowanie plakatu, ulotek oraz gadżetów w postaci opasek odblaskowych i naklejek.
Między innymi dzięki tym działaniom akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów PK oraz jej pracowników.
Forms Group


Reklama w bezpłatnym dwutygodniku Kraków.pl
Reklama w szóstym numerze Kraków.pl obejmowała zamieszczenie ogłoszenia prasowego o mającym się odbyć Happeningu Zrównoważonej Mobilności, artykuł komentujący IV Forum Mobilności oraz konkurs dotyczący wiedzy na temat carpoolingu.
Wspólnym mianownikiem wszystkich zamieszczonych informacji jest projekt CiViTAS CARAVEL. Pojawienie się ich w bezpłatnym, ogólnodostępnym dla każdego mieszkańca czasopiśmie daje możliwość szerokiej promocji oraz samej idei zrównoważonego transportu.
Forms Group


Zintegrowany bilet
Projekt zintegrowanego biletu, wprowadzonego do komunikacji miejskiej w ramach działania 8. 10. "Zintegrowany system biletowo-taryfowy".
Forms Group


Projekt i produkcja baneru promującego akcję ''Dzień bez samochodu''
Baner umieszczony był w namiocie, postawionym specjalnie w celu promocji akcji.
Forms Group


Projekt Broszury przygotowanej na Civitasowe Forum w Kownie.
Broszura opisuje w interesujący sposób działania oraz ich realizację w poszczególnych miastach, w których projekt jest reazlizowany: Burgos, Genui, Kraowie oraz Stuttgarcie.
Prezentuje także główne cele i założenia projektu. Wydana jest w języku angielskim.
Forms Group


Projekt plakatu promującego konkurs na hasło zachęcające do korzystania z transportu publicznego.
Plakat znalazł się w Caravelowym namocie, przygotowanym specjalnie na Festiwal Recyklingu w celu szrokiej promocji projektu i zachęcenia do korzystania z transportu publicznego.
Forms Group


Materiały promocyjne przygotowane na Happening Rowerowy
W celu szerokiej promocji Happeningu rowerowego zostały przygotowane materiały reklamowe:
 • plakaty;
 • T-shirts (projekt);
 • ulotki;
 • naklejki;
 • W Happeningu wzięło udzial około 400 studentów, wielu pracowników wraz z rektoram i przedstawicielami władz uczelni.
  Forms Group


  Logo ''Jedźmy razem''
  Logo akcji "Jedźmy razem" zostało stworzone z myśla o szerokiej promocji systemu carpoolingu na Politechnice Krakowskiej oraz wśród osób zainteresowanych carpoolingiem w Krakowie.
  Forms Group


  Promocja II Forum Mobilności
  Promocja Forum Mobilności, ktoro miało miejsce 8 marca 2007 r. oraz dostarczenie materiałów reklamowych.
  W zakres promocji wchodziBy::


  • Projekt i produkcja zaproszeD na konferencj (100 sztuk)

  • matriaBy prasowe dla potrzeb konferencji

  • Roll-upy z logo CiViTAS CARAVEL (w rozmiarach: 110X210 cm)

  Forms Group


  Tramwaj reklamujący project Caravel
  Reklam CiViTAS-CARAVEL umieszczona została na dwuwagonowym składzie tramwajowym poruszającym się po najbardziej uczęszczanych trasach miasta.
  Forms Group


  Reklama w bezpłatnym kwartalniku MIASTO
  Istotnym krokiem w ramach promowania projektu było umieszczenie reklamowego modułu CARAVELA na stronie pisma "Miasto", które jako pismo darmowe, o dużym nakładzie i szerokim zasięgu dają gwarancję dotarcia do większości mieszkańców Krakowa.
  Third edition of Miasto include three huge articles about CIVITAS-CARAVEL programme and activities, descriptions of projects for Demand Responsive Transport Services in Krakow and information about New Leisure Mobility Services in Krakow.
  Forms Group


    Urząd Miasta Krakowa
    GENOVA
    KRAKÓW
    BURGOS
    STUTTGART
    Karta Praw Pasażera - projekt 
    Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
    Raport "Potrzeby transportowe..." 
    Raport "Transpor Needs..." 
    Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                  
  2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone