0
lider: Marian Lesiak
kontakt lesiakm@mpk.krakow.pl

Działanie to jest realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Jednym z projektów jest wprowadzenie autobusów napędzanych ekologicznie, sprężonym gazem ziemnym - CNG. Wraz z wprowadzeniem takiego typu autobusem niezbędne było utworzenie stacji napełniania pojazdów.
Od stycznia tego roku planowane jest wprowadzanie pięciu tego typu pojazdów.
Testowane autobusy będą poruszały się na trasach łączących obszary obsługiwane przez tzw."linie giętkie".


Stacje napełniania gazem
Trwa modernizacja stacji napełniania gazem przy ulicy Balickiej i Siewnej. Stacje te będą przystosowane do tankowania nowych gazowych autobusów zakupionych przez krakowskie MPK.
Forms Group


Gazowe autobusy na krakowskich ulicach.
W ramach promocji ekologicznie czystego transportu krakowskie MPK wprowadziło nowe autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym.
Nowe autobusy typu Jelcz M121M/4 Maestro są pojazdami niskopodłogowymi, wyposażonymi w monitoring, tym samym MPK przyczynia się nie tylko do zmniejszenia emisji szkodliwych związków w spalinach, ale także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pasażerów nimi podróżujących.
Forms Group


Prezentacja nowego autobusu
Prezentacja pierwszego nowozakupionego autobusu napędzanego gazem ziemnym miała miejsce 23.11.2006. w zajezdni na Woli Duchackiej. MPK planuje w najbliższym czasie wypuszczenie na nasze ulice autobusów spełniających najwyższe ekologiczne normy.
Podczas prezentacji można było zapoznać się z budową pojazdu a nawet się nim przejechać - oczywiście jako pasażer.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone