0
lider: Marek Bauer
kontakt mbauer@transys.wil.pk.edu.pl

Wprowadzanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, spójnego systemu organizacji ruchu oraz realizacja obszarowego systemu sterowania ruchem, jest drogą do stworzenia nowoczesnego, efektywnego i przyjaznego dla pasażerów transportu publicznego.
Opracowanie systemu priorytetów dla transportu publicznego przewiduje miedzy innymi wprowadzenie specjalnych pasów dla  autobusów, które umożliwią im szybszy przejazd zwłaszcza w godzinach największego natężenia ruchu miejskiego.


Priorytety dla transportu publicznego
Została przeprowadzona analiza optymalnych korytarzy dla transportu publicznego dla wprowadzenia korytarza z pełnym priorytetem.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone