0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Utworzenie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Drogowego wraz z centralną bazą danych i centrum zarządzania informiacjami o wypadkach jest pomysłem innowacyjnym, który pomoże w poprawie metodologii i technologii aspektów zbierania danych o wypadkach drogowych. Wpłynie także na ulepszenie sposobu definiowania tzw. "miejsc niebezpiecznych", poprawę jakości dróg a tym samym zmniejszenie ilości wypadków.


Badania i analizy
Trwają prace naukowo-badawcze nad zgromadzonymi materiałami.
W przygotowaniu jest projekt dokumentu, który zawierać będzie wyniki i wnioski zdobyte w procesie analiz i prac badawczo-naukowych dotyczących projektu.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone