0
lider: Jan Gertz
kontakt jgertz@pk.edu.pl

Ruch samochodowy generowany przez pracowników i studentów PK przyczynia się do wzrostu zatłoczenia na ulicach oraz potęguje utrudnienia w parkowaniu na terenach Uczelni. Aby sytuacja ta uległa pozytywnej zmianie, zespół projektu CARAVEL na PK opracował plan mobilności (inaczej program zrównoważonej mobilności) dla Politechniki Krakowskiej.
Plan ten ma na celu zmiany zachowań komunikacyjnych pracowników i studentów PK w kierunku bardziej zrównoważonych (proekologicznych) środków transportu, redukcję potrzeb parkingowych w kampusach PK oraz redukcję zatłoczenia w pobliżu ul. Warszawskiej. Plan mobilności dla PK to z jednej strony: zestaw działań promujących ideę proekologicznego przemieszczania się, z drugiej zaś - szereg środków i rozwiązań, które ideę te urzeczywistniają.
Promocja idei to innymi słowy zachęcanie pracowników i studentów do przemieszczania się za pomocą przyjaznych środowisku form transportu: (komunikacji zbiorowej, rowerów, podróży pieszych). Ważnym aspektem jest także wskazanie sposobu efektywniejszego korzystania z samochodu prywatnego, polegającego na wspólnym korzystaniu z samochodu - użyczaniu przez kierowcę miejsca w pojezdzie innym osobom.
Natomiast działania realizowane przez PK, w ramach urzeczywistniania idei proekologicznego podróżowania to m.in.:
1. Stworzenie koncepcji lepszego polączenia kampusów PK komunikacją zbiorową
2. Stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych pomiędzy kampusami PK
3. Uruchomienie internetowej strony z informacjami na temat podróżowania w mieście. Będą to informacje o komunikacji zbiorowej (specjalnych zintegrowanych opłatach dla studentów, rozkładach jazdy, trasach autobusowych i tramwajowych), podróżach pieszych i rowerowych (ścieżkach, parkingach rowerowych, wypożyczalniach i punktach obsługi rowerów) oraz ofercie wspólnego korzystania z samochodów na PK
4. Stworzenia na Politechnice Krakowskiej stanowiska tzw. konsultanta mobilności, czyli osoby doradzającej pracownikom i studentom w kwestii podró|owania do miejsc pracy/nauki na PK i informującej o rozwoju oferty wspólnego korzystania z samochodów.
5. Poprawa dostępności kampusu przy ul. Warszawskiej w wyniku budowy dwóch tras tramwajowych: tramwaju szybkiego i tradycyjnego.
Obecnie trwają prace nad dokumentem o nazwie "Plan Mobilności dla Politechniki Krakowskiej". Będzie to wyczerpujący dokument, zawierający listę celów do osiągnięcia, listę najważniejszych projektów oraz propozycji działań na przyszłość, w ramach promowania i urzeczywistniania idei zrównoważonego transportu.


Happening Zrównoważonej Mobilności na Politechnice Krakowskiej
Happening odbył się na dziedzińcu kampusu przy ul. Warszawskiej, w dniu 15 kwietnia 2008 r. w godzinach 11 - 15.
Wydarzenie zostało zaplanowane w ramach działań 11.9 "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej" oraz 9.2 "System carpooling w Krakowie", w celu promowania proekologicznych form transportu (transportu publicznego, rowerów, systemu carpooling), przez zespół projektu CARAVEL przy współpracy z Radą Osiedla Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej. W happaningu uczestniczyli: Rektor Politechniki Krakowskie oraz pracownicy i studenci Uczelni.
Podczas imprezy studenci i pracownicy mogli również zaznajomić się z usługą MPK S.A. "Rowerem i autobusem", dzięki lokalizacji na miejscu happeningu autobusu z zamontowanymi bagażnikami na rowery. Promocja transportu publicznego możliwa była również dzięki obecności przedstawicielki MPK S.A., która udzielała wszelkich informacji o usługach realizowanych przez krakowskiego przewoźnika.
Jako kontynuację ubiegłorocznej akcji, zbierano wpisy do "Księgi Rowerzystów Politechniki Krakowskiej" - bazy danych o pracownikach i studentach podróżujących rowerami zarówno w dojazdach do Uczelni, jak i korzystających z jednośladów w celach rekreacyjnych. Księga ta to również pewnego rodzaju zaproszenie do wstąpienia w szeregi "Klubu Rowerzystów Politechniki Krakowskiej", który z inicjatywy studentów ma powstać na Politechnice Krakowskiej.
Rowerzyści otrzymali odblaskowe opaski, naklejki na rowery, gadżety z logo projektu oraz książeczki "Kraków na kółkach" z informacją m.in. o lokalizacji tras rowerowych w Krakowie.
Dodatkowymi atrakcjami były: uroczyste otwarcie sezonu rowerowego na Uczelni, którego dokonał rektor PK, przecinając wstęgę na jednym z nowo zamontowanych stojaków rowerowych oraz przejazd rowerzystów po ulicach wewnętrznych kampusu, również z honorowym udziałem Pana Rektora. Podczas happeningu policja przeprowadziła akcje znakowania rowerów, natomiast zaprzyjaźniony sklep rowerowy udzielał bezpłatnych usług serwisowych.
W trakcie Happeningu prowadzona była promocja systemu Jedźmy Razem funkcjonującego na Politechnice Krakowskiej. W ramach reklamy systemu rozdawane były gadżety Jedźmy Razem (koszulki, kamizelki, smycze i breloki).
Forms Group


Rozwiązania dla poprawy warunków podróży rowerowych.
W styczniu 2008, w kampusach PK, zamontowano 23 nowe stojaki rowerowe. Skrócono również szlabany na bramach wjazdowych na teren Uczelni, tak by zapewnić pomiędzy szlabanami swobodny przejazd rowerem.
Inwentaryzacja stojaków rowerowych na terenie PK, poprzedzająca wdrożenie planu mobilności, wykazała, że istniejące stojaki nie zaspakajały potrzeb społeczności uczelnianej. Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych powodował, że cykliści przypinali swoje rowery do drzew, krat okiennych, instalacji, balustrad i znaków pionowych. Zespół projekt CARAVEL na PK zwrócił się więc do Władz Uczelni z prośbą o zakup i zamontowanie dodatkowych stojaków rowerowych. W styczniu 2008, na terenie PK pojawiły się 23 nowe stojaki, a liczba miejsc parkingowych zwiększyła się tym samym o prawie 100 miejsc. Kolejne udogodnienie dla rowerzystów to skrócenie szlabanów zamontowanych na bramach wjazdowych na teren PK. Takie rozwiązanie umożliwia swobodny przejazd rowerem pomiędzy szlabanami.
Forms Group


Rowerowy Happening na Politechnice Krakowskiej
Zespół projektu CARAVEL na Politechnice Krakowskiej przy współpracy z Radą Osiedla Domów Studenckich PK zorganizował w dniu 25 kwietnia Happening Rowerowy.
Impreza zorganizowana została w zakresie Zintegrowanego Planu Mobilności dla Politechniki Krakowskiej, odbyła się na dziedzińcu kampusu przy ul. Warszawskiej, w dniu 25 kwietnia 2007r. w godzinach 11-14 i miała na celu promocję proekologicznych form transportu.
Podczas wydarzenia uruchomiono punkt informacyjny o projekcie CARAVEL, w którym zainteresowane osoby mogły zasięgnąć informacji o zadaniach projektu oraz zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej.
Założono Księgę Rowerzystów Politechniki Krakowskiej, która ma stać się bazą danych pracowników i studentów podróżujących rowerami zarówno w dojazdach do Uczelni, jak i korzystajšcych z jednośladów w celach rekreacyjnych. Księga ta będzie również pewnego rodzaju zaproszeniem do wstąpienia w szeregi Klubu Rowerzystów Politechniki Krakowskiej, który z inicjatywy studentów ma powstać na Politechnice Krakowskiej.
W czasie happeningu rowerzyście zaznaczali, na mapkach z siecią ulic Krakowa, trasy, którymi podróżują rowerem w dojazdach do kampusów Uczelni, okazało się, że są to cenne wskazówki, z których zespół projektu będzie korzystał, w trakcie wdrażania projektowych zadań.
Dodatkowymi atrakcjami były: Konkurs na najbardziej oryginalny rower oraz przejazd rowerzystów po ulicach wewnętrznych kampusu. W przejeździe uczestniczyli Rektor i Prorektorzy Politechniki Krakowskiej.
Podczas happeningu krakowska policja przeprowadziła akcje znakowania rowerów, natomiast zaprzyjaźniony sklep rowerowy udzielał bezpłatnych usług serwisowych.
Rowerzyści zostali obdarowani koszulkami, naklejkami na rowery, gadżetami z logo projektu oraz mapami tras rowerowych w Krakowie.
Forms Group


Przygotowywanie dokumentu "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej"
Obecnie trwają prace nad dokumentem o nazwie "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej".
Obecnie trwają prace nad dokumentem o nazwie "Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej". Będzie to wyczerpujący dokument, zawierający listę celów do osiągnięcia, listę najważniejszych projektów oraz propozycji działań na przyszłość, w ramach promowania i urzeczywistniania idei zrównoważonego transportu.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone