0
lider: Dariusz Niewitała
kontakt niewitda@um.krakow.pl

Celem Forum bedzie współpraca pasażerów w organizacji transportu publicznego, poszerzenie praw pasażerów oraz poprawa jakości
w planowaniu systemu transportowego.
Urząd Miasta Krakowa mocno angażuje się w działania na rzecz poprawy komunikacji w sprawach dotyczących transportu miejskiego pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, operatorami transportu publicznego, związkami, stowarzyszeniami przewoźniów, użytkownikami rowerów, Radami Dzielnic, kongregacjami kupieckimi. Krakowskie Forum Mobilności, które będzie funkcjonować pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Krakowa.
Forum będzie pierwszą oficjalną platformą testującą lepsze komunikowanie się w planowaniu systemu transportowego w mieście.
Opracowanie i wdrożenie Karty Praw Pasażera.


X Forum Mobilności
Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie to temat X Forum Mobilności, które zgromadziło 16 grudnia 2008 r. w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa grono osób związanych z transportem w Krakowie i innych miastach.
Usługę Tele Bus zaprezentował lider tego działania, Adrian Obuchowicz z MPK S. A. w Krakowie. W kilku zdaniach przypomniał, że Tele Bus to oferta, która łączy taksówkę i autobus miejski. Przede wszystkim stosuje się ją na obszarach, gdzie nie ma popytu na komunikację regularną, co wiąże się z racjonalizacją wydatków na komunikację. Główne założenia takiego przedsięwzięcia to brak stałych tras, rozkładów jazdy, dowolność marszrut w obszarze funkcjonowania usługi. Autobus jedzie wtedy, gdy jest na niego zapotrzebowanie (nawet dla jednej osoby). Pasażer zyskuje: pewność usługi, maksymalne dostosowanie komunikacji do swoich potrzeb, większą częstotliwość możliwych połączeń. W Krakowie obszar, który jest obsługiwany przez Tele Busa to 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania, znajduje się on w rejonie Rybitw, Przewozu, Podwierzbia i Bieżanowa. Pojazdy obsługujące linie są dostosowane do popytu, kursują 7 dni w tygodniu, zamawianie odbywa się drogą telefoniczną. Klienci, którzy nie zamówili usługi mogą także wejść do autobusu, jeżeli nie jest on przepełniony.
Tele Bus w Krakowie działa już ponad 17 miesięcy. Do jego obsługi wykorzystywane są 2 autobusy realizujące ok. 220 km dziennie, w systemie Tele - Busa zarejestrowanych jest 452 użytkowników. Miesięcznie przewożonych jest około 1700 osób. Koszty związane z usługą to ok. 11 zł za wozokilometr. Największą część kosztów stanowi dyspozytornia. W najbliższej przyszłości planuje się utrzymanie oferty oraz rozszerzenie obszaru obsługiwanego przez Tele Bus o 28 dodatkowych przystanków.
Pytania, które padały po prezentacji dotyczyły głównie funkcjonowania usługi. Zostało wyjaśnione, że każdy zamawiający autobus musi się zarejestrować w systemie, następnie klient dostaje odpowiedni numer, dzięki któremu łatwiej jest go zidentyfikować.
Biorąc pod uwagę wszystkie dane o liczbie kilometrów wykonanych przez autobusy i liczbie przewiezionych pasażerów okazuje się, że liczba pasażerów na kurs to ok. 5 osób. Tele Bus to pewnego rodzaju komunikacja autonomiczna, która nie jest skazana na stałą trasę i stanie w korkach.
Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi padła propozycja prof. W. Starowicza, aby zainteresować się obszarami, gdzie komunikacja miejska kuleje i właśnie tam wprowadzić usługę Tele Busa. Przedstawiciele MPK obiecali się nad tym zastanowić.
W Forum udział wzięło ok. 25 osób. Szczegółowe informacje na temat działania usługi Tele - Bus w Krakowie znajdują się na stronie http://www.mpk.krakow.pl.
Opracowała Paulina Struska
Forms Group


X Forum Mobilności
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na X Forum Mobilności, które odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 16 w Sali Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Tematem forum będzie: "Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie".
Forms Group


Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Services w Krakowie"
Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Sevices w Krakowie" został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez firmę South Poland Business Link w ramach realizacji dwóch działań Projektu Caravel.
Raport stanowi część szerszego programu, którego celem jest rozwinięcie kanału komunikacji nt. zagadnień transportowych pomiędzy władzami miasta a sektorem IT i Business Process Services. Raport został zaprezentowany na specjalnym Forum Mobilności zorganizowanym dla przedstawicieli firm sektora.
Raport jest do pobrania w zakładce dokumenty: "Potrzeby transportowe..."
Forms Group


IX Forum Mobilności
Forum odbyło się 30.10. Tematem było: "Parkingi Park&Ride w Krakowie"
Tradycyjnie gospodarzem był P. Mariusz Szałkowski, który na początku spotkania zaprosił uczestników do wysłuchania i obejrzenia przygotowanych prezentacji. Pierwszym prelegentem był Pan Andrzej Szarata pracownik Katedry Systemów Komunikacyjnych PK. Na wstępie wytłumaczył pojęcie parkingów P&R, iż jest to: układ parkingów zlokalizowany poza obszarem miasta. Następnie przedstawione zostały główne cele systemu tj.:
 • przejęcie ruchu docelowego

 • możliwość praktycznego łączenia zalet każdego ze środków transportu (samochodu poza miastem, transportu publicznego w mieście)

 • realizacja polityki zrównoważonego rozwoju

Prelegent przedstawił również przykłady z innych miast europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie system ten został wprowadzony (Bremerton - USA; Aberdeen - Wielka Brytania; Rotterdam - Holandia; Wiedeń - Austria). Przytoczono także przykłady polskich miast, wdrażających parkingi P&R: Legnica, Piaseczno, Oleśnica, Brzeg - P&R dla kolei; Dęblin z parkingiem P&R o 164 miejscach dla rowerów oraz Warszawa, gdzie wybudowano 2 parkingi P&R w Pruszkowie i Komorowie. W ten sposób zaprezentowane zostały zalety systemu oraz wnioski, które należałoby wziąć pod uwadze przystępując do realizacji przedsięwzięcia w Krakowie. Bez wątpienia system prakingów P&R poprawia dostępność centrów miast. Ponadto system jest efektywniejszy, jeśli współdziała z systemem carpoolingu, co obrazuje przykład z USA oraz gdy posiada również miejsca na rowery. Koniecznym jest jednak weryfikacja polityki parkingowej miasta w zakresie opłat. Na sukces przedsięwzięcia wpływa także prezentacja jasnego i przejrzystego systemu opłat, z możliwością zezwolenia z opłat w pierwszym okresie funkcjonowania, tak aby system zyskał aprobatę podróżujących.

Drugim prelegentem był Pan Stanisław Albricht z pracowni Planowania i Projektowania Systemu Transportu AllTrans. Prezentacja w pierwszej części opierała się na badaniach najbardziej zatłoczonych miejsc Krakowa, przeprowadzonych w 2003 roku prze pracownię. Następnie, sugerując się prognozami na lata 2015 i 2025 według których ruch w mieście znacznie wzrośnie, zostały podane propozycje lokalizacyjne parkingów P&R tj: okolice Pasternika, Azorów, Górki Narodowej, ul. Kocmyrzowska (rejon Kopca Wandy), przy wlocie do miasta ul. Wielickiej, Tuchowskiej, w rejonie oś. Kliny oraz kampusu UJ.

Moderator rozpoczął dyskusję, zapraszając do podawania własnych propozycji lokalizacyjnych dla parkingów. Pierwsza z wypowiedzi negowała sens tworzenia parkingów P&R, ze względu na kursujące z obszarów podmiejskich busy, dowożące podróżnych do ścisłego centrum miasta. Następnie głos zabrał p. Szarata udzielając odpowiedzi na temat kosztów takiego przedsięwzięcia oraz ich lokalizacji. Otóż koszty sięgają kwoty kilkudziesięciu milionów złotych w przypadku budowy parkingów wielopoziomowych, przy budowie parkingów jednopoziomowych koszty te są mniejsze. Można by wykorzystać już zainicjowanie spontanicznie przez kierowców parkingi przy centrach handlowych, znajdujących się na obrzeżach miastach (przy ul. Zakopiańskiej czy Wielickiej) . Ten pomysł został pozytywnie skomentowany przez Dyrektor Infrastruktury Miasta P. Józefę Kęsek, gdyż mógłby to być pierwszy krok w stronę wprowadzania systemu P&R w Krakowie.
Forms Group


VIII Forum Mobilności
Wyjątkowo, VIII Forum Mobilności odbyło się 17 września na Małym Rynku jako jeden z punktów programu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Temat brzmiał: "Centrum Krakowa bez samochodów?". Pytanie to pojawiało się bardzo często na wcześniejszych spotkaniach, więc tym razem postanowiono skupić się tylko nad tym zagadnieniem. Tradycyjnie moderatorem był Prezes krakowskiego Oddziału SITK RP Pan Mariusz Szałkowski, który jako gospodarz Forum zaprosił do wysłuchania i obejrzenia prezentacji.

Referat rozpoczął się od próby odpowiedzi na pytanie, będące tematem forum: Czy Centrum Krakowa może naprawdę istnieć bez samochodu? W przeszłości pojazdy odpowiadające swoim czasom (dorożki, zaprzęgi konne i samochody) zawsze wjeżdżały na krakowski Rynek, czego dowodem mogą być liczne stare zdjęcia i ryciny. Ciekawostką może być fakt, że przez pewien czas na płycie głównej zlokalizowana była stacja benzynowa. Czy więc istnieje szansa na to, aby dzisiejszy Rynek mógł być zupełnie wolny od samochodów?

W prezentacji pojawiły się rozwiązania stosowane obecnie w różnych miastach europejskich, ograniczające negatywny wpływ samochodów na funkcjonowanie miast, tj.:
 • Ograniczenie dostępu do centrum, czyli bezwzględne zamknięcie ulic i placów dla pojazdów silnikowych (tak jak jest to obecnie na Małym Rynku)

 • Zamykanie ulic i skrzyżowań dla pojazdów indywidualnych - będzie to skutkować płynniejszym ruchem pojazdów komunikacji miejskiej, a w szczególności tramwajów

 • Egzekwowanie dostępności do centrum miasta poprzez bariery fizyczne, np. wmontowane w ulicy słupki (przykład ul. Stolarska oraz parking przez Urzędem Miasta Krakowa), które skutecznie uniemożliwiają wjazd samochodom na daną trasę

 • Egzekwowanie stref płatnego parkowania. Polskie przepisy nie pozwalają na pobieranie opłat za wjazd do miasta. Można jednak spróbować potraktować centrum jako parking, gdzie bez uiszczenia opłaty nie można wjechać

 • Wprowadzenie stref środowiskowych. Przykładem są największe niemieckie miasta, gdzie należy mieć odpowiednią nalepkę na samochodzie, która informuje o emisji spalin przez dany samochód. Aby chronić mieszkańców i miasto przed dużą emisją zanieczyszczeń pobiera się większe opłaty od kierowców samochodów, które nie spełniają odpowiednich wymogów

Moderator zapytał uczestników Forum, czy w ogóle ograniczać wjazd do Śródmieścia, a jeżeli tak to jakimi metodami? Na pierwszą część pytania wszyscy odpowiedzieli twierdząco, jednak co do metod pojawiły się różnice.
Pierwsza wypowiedź skłaniała się ku wprowadzeniu zakazu poruszania się pojazdów silnikowych po Centrum Miasta, ale w zamian za sieć parkingów w rejonie II obwodnicy. Druga osoba, która zabrała głos stwierdziła, że chętnie zostawi samochód na płatnym parkingu, ale w zamian za możliwość korzystania z całej komunikacji miejskiej w ramach biletu parkingowego. Pojawiły się również zapytania z sali o sposoby egzekwowania ograniczeń, ponieważ obecnie stosowane pozostawiają wiele do życzenia (przykład wydawanie identyfikatorów dla niepełnosprawnych).
Uczestnicy apelowali do Władz Miasta o odwagę w podejmowaniu niepopularnych decyzji, a do takich z pewnością należy ograniczanie ruchu indywidualnego oraz o poprawianie jakości transportu zbiorowego.
Forms Group


VII Forum Mobilności
O ruchu rowerowym w centrum Krakowa rozmawiano podczas VII Forum Mobilności, które odbyło się 28 sierpnia br.
Wprowadzeniem do forum były dwie prezentacje. Pierwszą przedstawił P. Michał Wojtaszek z KZK, drugą P. Marcin Hyła - Koordynator krajowej sieci Miasta dla rowerów. W prezentacji pierwszej P. Wojtaszek omówił przeszkody uniemożliwiające powstawanie nowych dróg dla rowerzystów oraz utrudniające korzystanie z dotychczas wybudowanych. Były to: niewystarczające środki finansowe, błędy popełnione podczas budowania tras (głównie w latach 90-tych), piesi poruszający się po pasach dla rowerzystów, parkujące na nich samochody, zbyt wąskie ulice miasta do wyznaczenia tras rowerowych. Następnie zaprezentował koncepcje nowych inwestycji uwzględniających drogi rowerowe, w tym budowę kładek przez Wisłę, łączących Kazimierz z Podgórzem oraz Kazimierz z Ludwinowem, czy też uzupełnienie tras wzdłuż ul. Tynieckiej i ul. Widłakowej.
Wystąpienie Marcina Hyły było krytycznym spojrzeniem na istniejącą infrastrukturę drogową, w której brakuje miejsca dla bezpiecznego poruszania się rowerzystów. P. Hyła wymienił powody: brak połączeń komunikacyjnych międzydzielnicowych, brak ułatwień dla rowerów w centrum, nie funkcjonowanie procedur takich jak "audyt rowerowy" oraz omówił punkty i obszary krytyczne. Podał także propozycje rozwiązań: podzielenie Śródmieścia na sektory z ułatwieniami dla rowerzystów (w tym budowa kontrapasów na drogach jednokierunkowych), rozszerzenie strefy "B", ograniczenie prędkości wewnątrz drugiej obwodnicy do 30 oraz zintegrowane podejście do problemu.

Prezentacje otwarły dyskusję, podczas której zastanawiano się nad ułatwieniami dla rowerzystów. Wielokrotnie wywoływanym problemem przez użytkowników rowerów był brak kultury sprzyjającej rowerzystom tj. traktowanie ścieżki rowerowej przez pieszych jak dodatkowego deptaka. Przedstawiciel Masy krytycznej P. Jarosław Rufa zwrócił uwagę na odpowiednią edukację, mająca wpływ na kreowanie świadomości społecznej oraz złamanie monokultury samochodowej. W dalszych wypowiedziach przytaczano konkretne miejsca, będące newralgicznymi punktami dla rowerzystów oraz przedstawiano propozycje ułatwień. Jednym z końcowych głosów dyskusji było wystąpienie Wiceprezydenta ds. Infrastruktury P.Wiesława Starowicza. Prezydent naciskał na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę oraz protesty społeczne odnoszące się do chęci rozszerzenia strefy "B", które ograniczają decyzje władz miasta w sprawie nowych inwestycji. Zwrócił również uwagę na fakt, iż na podział budżetu ma wpływ ograniczona ilość rowerzystów - większość środków przeznaczona jest tam, gdzie jest więcej beneficjentów.

Niewątpliwie forum było prawdziwą "burzą mózgów" co do kwestii ruchu rowerowego. Jeśli macie swoje pomysły lub chęć kontynuowania wątku, zapraszamy do korzystania z forum internetowego.
Forms Group


VII Forum Mobilności
VII Forum Mobilności odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 16:00 w Sali Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Temat spotkania: "Rola ścieżek rowerowych w centrum Krakowa" Do udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Dariusz Niewitała


VI Forum Mobilności.
"Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum miasta?", to temat VI Forum Mobilności, które odbyło się 26 czerwca.
Forum rozpoczęło się prezentacją inż.Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej , w której przedstawił teoretyczne założenia funkcjonowania centrum Krakowa, czyli podzielenie na strefy A, B, C oraz ich praktyczne zastosowanie. W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze problemy organizacji ruchu w centrum takie jak: brak miejsc parkingowych, mała ilość ścieżek rowerowych, nieprzepustowość korytarzy tramwajowych w strefie C. Wymieniono także plusy: budowę podwyższonego przystanku na ul. Rakowickiej czy modernizację Małego Rynku. Podane zostały także przykłady rozwiązań zastosowane w innych miastach Europy np. w Burgos (Hiszpania) - strefowanie dostępności do centrum poprzez wykorzystanie inżynierii drogowej oraz modernizację infrastruktury drogowej z priorytetem dla transportu publicznego (Nantes we Francji). W ten sposób otwarta została dyskusja, której myślą przewodnią było zidentyfikowanie wyobrażenia centrum Krakowa przez różne grupy społeczne. Wypowiedzi przedstawicieli partii Zielonych, radnego Łukasza Osmendy oraz licznie przybyłych mieszkańców dały możliwość poznania różnorodnych oczekiwań. Zidentyfikowane zostały nowe problemy takie jak: nielegalny wjazd samochodów nie mających pozwolenia na poruszanie się w strefie B, brak miejsca postojowego dla busów, nielegalne parkowanie czy niedostateczna promocja ruchu rowerowego. Pojawiły się także propozycje rozwiązań, które mogłyby skutecznie uspokoić ruch w centrum. Były to: propozycja budowy parkingów podziemnych, szeroka promocja ruchu rowerowego i budowa ścieżek rowerowych, zamykanie ulic dla ruchu indywidualnego, wprowadzenie priorytetu dla transportu publicznego. Niewątpliwie, Forum umożliwiło poznanie najistotniejszych kwestii, które powinny być wzięte pod uwagę przy usprawnianiu funkcjonowania centrum zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Zdajemy sobie sprawę, że problemów i pomysłów na ich rozwiązanie można wskazać znacznie więcej niż podczas dwugodzinnego spotkania. Dlatego już teraz zapraszamy do dyskusji na forum internetowym, umieszczonym na naszej stronie.
Forms Group


V Forum Mobilności
Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami o częstszych spotkaniach Forum (co dwa miesiące), V Forum odbyło się 24 kwietnia 2008. Tematem było "Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie".
Tak jak i we wcześniejsze spotkania, i to Forum zgromadziło ekspertów, zajmujących się na co dzień zagadnieniem bezpieczeństwa w transporcie publicznym, jak i zainteresowanych tym tematem mieszkańców. Trzy prezentacje o tematyce: "Bezpieczeństwo w drogowym transporcie zbiorowym" - przygotowana przez dr Wiesława Dzwigonia z PK, "Techniki innowacyjne w zarządzaniu komunikacją miejską" omówiona przez Stefana Szczupułę z MPK oraz przedstawiona przez reprezentanta Biura Infrastruktury Miasta Włodzimierza Zalewskiego "Plan poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej" wyznaczyły oś dalszej dyskusji. Skupiono się na bieżących potrzebach poprawy bezpieczeństwa, określając konkretne miejsca stanowiące zagrożenie dla podróżnych i pieszych (ul. Pawia, skrzyżowanie pod Pocztą Główną, okolice Ronda Mogilskiego). Zostały w ten sposób zasygnalizowane problemy, które powinny zostać rozwiązane w celu uniknięcia zagrożeń. Głównym jednak gwarantem uniknięcia sytuacji zagrożenia, jest oprócz infrastruktury drogowej, ostrożność samych uczestników ruchu.
Forms Group


IV Forum Mobilności
Dnia 5.03.2008 r. odbyło się IV Forum Mobilności organizowane w Krakowie przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej.
Tematem tego Forum było: "Komunikacja nocna w Krakowie". Tematyka ta została wywołana za sprawą młodych sympatyków komunikacji nocnej, którzy przedstawili własny, alternatywny projekt komunikacji nocnej w Krakowie. O popularności owej kwestii, a także samego Forum świadczy fakt licznego uczestnictwa nie tylko przedstawicieli władz miasta, ekspertów z danej dziedziny i dziennikarzy, lecz także samych mieszkańców Krakowa. Dowodem tego była żywa dyskusja, w trakcie której padło wiele nowych pomysłów m.in. reorganizacja dotychczasowego systemu komunikacji nocnej z uwzględnieniem punktu przesiadkowego. Padły różne propozycje lokalizacji takiego punktu. Najczęściej wymieniane były okolice centrum, ponieważ tutaj głównie koncentruje się nocne życie Krakowa - to rekreacyjne, jak i turystyczne. Tym samym zostałyby zaspokojone potrzeby tak osób korzystających z komunikacji nocnej w celach rozrywki, jak i podróżujących do Dworca Głównego nocnymi pociągami oraz lotniska w Balicach. O tym, jak będzie wyglądała nocna komunikacja miejska Krakowa w dużym stopniu zależy od samych mieszkańców. Jednak nie można zamopnieć również o takich aspektach jak bezpieczeństwo i koszt takiego przedsiewzięcia. Jak stwierdził Wiceprezydent Wiesław Starowicz, konieczne jest przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb pasażerów, aby przyszłe rozwiązania opierały się na faktycznej wiedzy, a nie intuicji.Tym samym zachęcamy korzystajacych z nocnej komunikacji do wypowiedzi na forum internetowym umieszczonym na stronie www.caravel-krakow.pl
Forms Group


III Forum Mobilności
III Forum Mobilności poświęcone było tematyce logistyki miejskiej.
Forum odbyło sie podczas trwania Tygodnia Mobilności 2007. Władze miasta zaprosiły do dyskusji ekspertów w zakresie logistyki. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, PKP, pracownicy uczelni, studenci oraz mieszkańcy Krakowa. Obrady Forum koncentrowały się nad wypracowaniem koncepcji systemu dostaw w mieście, opartym na stworzeniu centrów logistycznych. Pomysł ten musiałby być zaakeptowany przez wszystkie zainteresowane strony - władze miasta, dostawców, kupców, mieszkańców i dostosowany do potrzeb turystów. W tym celu wyznaczono priorytety dla ewentualnego wdrożenia systemu. Zauważono tażie jego ścisłą korelację z zadaniem 10.03 "Nowy plan dystrybucji towarów" realizowany w ramach projektu CiViTAS CARAVEL II.
Forms Group


II Forum Mobilności
Drugie spotkanie Forum Mobilności, organizowane przez Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej odbyło się 8 marca 2007 r. w sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
W trakcie dyskusji zostały poruszone liczne aspekty problematyki transportowej, takie jak obowiązujące regulacje prawne, kwestia jakości świadczonych usług, strona finansowa, czy wreszcie zagadnienia dotyczące bezpośrednio dyskutowanego projektu Karty Praw Pasażera.
Karta Praw Pasażera to projekt dokumentu, który jest wstępem do otwartej dyskusji na temat usprawnienia transportu zbiorowego w Krakowie. Karta ta powinna zawierać i konsolidować prawa i obowiązki pasażerów podróżujących środkami komunikacji zbiorowej. Nie mniej jednak niezbędny przy jej tworzeniu wydaje się być udział samych zainteresowanych podmiotów - pasażerów. Tym samym zachęcamy wszystkich korzystajacych z transportu miejskiego do otwartej dyskusji na uruchomionym w tym celu internetowym forum umieszczonym na stronie www.caravel-krakow.pl
Forms Group


I Forum Mobilności
I Forum Mobilności odbyło się 20 pażdziernika 2006 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
Forum Mobilności zostało utworzone jako jedno z zadań realizowanych przez UMK w ramach projektu CiViTAS CARAVEL II. Ideą Forum jest utworzenie otwartej platformy wymiany myśli na tematy związane z komunikacją w mieście. I Forum zapoczątkowało serię dalszych spotkań. Podczas dyskusji UMK oraz firma Forms Group ustalili utworzenie Internetowego Forum, gdzie ludzie mogliby dzielić sie swoimi pomysłami, skargami a także przemyśleniami dotyczącymi transportu publicznego oraz innych działań projektu CARAVEL.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone