0
lider: Dariusz Niewitała
kontakt niewitda@um.krakow.pl

Ukazanie atrakcyjności nowatorskich rozwiazań, korzyści z nich płynacych, bedzie tym samym zachęceniem do korzystania
z proponowanych środków transportu.
Plan zakłada przeprowadzenie serii działań w celu zwrócenia uwagi mieszkańców na niekorzystne skutki nasilajacego się ruchu samochodowego, oraz istnienia alternatywnych środków zaspokajania indywidualnych potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności środków komunikacji zbiorowej. W praktyce oznacza
to organizację rożnego rodzaju spotkań i seminariów informujacych mieszkańców o korzyściach płynacych z użytkowania transportu publicznego.
Promocja nie może się obyć bez nowo wdrażanych form informowania takich jak Internetowe Forum Mobilnoœci.


Wyniki konkursu fotograficznego - "Ekologiczne podróżowanie"
Zakończył się konkurs fotograficzny pod hasłem "Ekologiczne podróżowanie" organizowany przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Jury konkursu na podstawie nadesłanych zdjęć nagrodziło następujące osoby:
I nagroda - Włodzimierz Płaneta,
II nagroda - Dariusz Tarczoń,
II nagroda - Natalia Koremba,
Wyróżnienie - Paweł Suder,
Wyróżnienie - Tomasz Niemiec.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!!!
Dariusz Niewitała


Konkurs na plakat promujący transport przyjazny środowisku - WYNIKI
Zakończył się konkurs na plakat promujacy transport przyjazny środowisku. Jury konkursu na podstawie nadesłanych prac postanowiło o nie przyznaniu pierwszej nagrody.
Jury konkursu postanowiło przyznać 3 równorzędne wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci biletów sieciowych na okaziciela na okres 6 miesięcy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną także nagrodzeni zestawami gadżetów.
Wyróżnienia zostały przyznane dla projektów autorstwa:
- Pani Magdaleny Michalik - praca pod hasłem: "Jeżdżąc ekologicznie zieleniejesz z radości"
- Pani Danuty Jyż-Kuroś - praca pod hasłem: "Nie ma już miejsca dla smoka w Krakowie musi wyjechać dbając o swoje zdrowie"
- Pana Piotra Kity - praca pod hasłem: "Nie pal gum - jedź tramwajem"
Osoby, których prace zostały wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu przekazania nagród.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!!!
Dariusz Niewitała


Civitasowy Mikołaj dla dzieci
Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie akcją "Gadżety za Bilety" wsród najmłodszych użytkowników miejskiej komunikacji, Civitasowy Mikołaj wraz z Biurem Infrastruktury Miasta przygotował specjalny minikonkurs dla dzieci do lat 12.
Sto pierwszych dzieci, które wyślą e-mail - osobiście lub z pomocą rodziców - na adres Biura Infrastruktury Miasta (niewitda@um.krakow.pl) zostanie nagrodzonych koszulką Projektu Caravel.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie skasowanych po 15 września br. biletów komunikacji miejskiej w Krakowie o wartości 80 zł w tym, co najmniej jednego biletu rodzinnego, które należy oddać przy odbiorze nagrody. Jedno dziecko może otrzymać jedną koszulkę.
E-Mail powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz ewentualnie preferowany rozmiar koszulki (106-116 cm / 118-128 cm / 130-140 cm / 142-152 cm). Na 100 pierwszych maili zostanie wysłana odpowiedź z miejscem i terminem odbioru nagrody. Jednocześnie w celu weryfikacji przesłanych danych zwycięzcy proszeni są o osobisty odbiór nagród (ewentualnie wraz z rodzicami).
Akcja będzie prowadzona do momentu wydania wszystkich stu koszulek.
Dariusz Niewitała


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone