0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Nowy plan jest próbą "odkorkowania" i oczyszczenia centrum miasta z dostawczych samochodów, które to zwłaszcza w porannych godzinach zamieniają Rynek i okoliczne uliczki w plac targowy. Towary byłyby dostarczane poprzez specjalne centra logistyczne, dodatkowo z wykorzystaniem czystych ekologicznie pojazdów. Powodzenie tego działania nie tylko odciążyłoby ruch w centrum miasta, ale także przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy warunków środowiska.


Nowy plan dystrybucji towarów
Trwają prace naukowo-badawcze oraz kompletowanie materiałów i informacji niezbędnych do uruchomienia nowego planu dystrybucji.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone