0
lider: Tomasz Zwoliński
kontakt zwolinto@um.krakow.pl

Próba przekonania mieszkańców Krakowa do zalet i korzyści płynących z komunikacji rowerowej, oraz próbą zakorzenienia "rowerowej" kultury wiąże sie z zapewnieniem im szerszego dostępu do sprzętu.
Przewidywane wypożyczalnie usytuowane będą w miejscach najbardziej dogodnych, zarówno pod względem możliwości komunikacyjnych - w newralgicznych punktach miasta, w pobliżu miejsc przesiadkowych, jak  w miejscach najbardziej atrakcyjnych pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.
Do realizacji tego zadania zostaną wykorzystane fundusze prywatne pochodzące ze sponsoringu.
W przygotowaniu jest również aktualizacja studium tras rowerowych dla Krakowa. Zadaniem tym koordynuje UMK.


Nowe stojaki na rowery.
Jeszcze w tym roku w centrum i w śródmieściu ma być zamontowanych 100 stojaków rowerowych.
Ponadto Miasto w przyszłym roku zamierza uruchomić sieć miejskich wypożyczalni rowerowych, umieszczonych w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych oraz miejscach atrakcyjnych pod względem rekreacji.
Forms Group


"Rower dla studenta"
Akademia Górniczo-Hutnicza jest autorem pomysłu stworzenia ścieżki rowerowej łączącej Miasteczko Studenckie z częścią dydaktyczną.
Pomysł pojawił się w celu umożliwienia studentom zdrowego i szybkiego poruszania się po kampusie - tym samym ograniczenia ruchu samochodowego. Uczelnia zamierza zakupić rowery z własnych środków i wypożyczyć je na podstawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej. Akcja "Rower dla studenta" ma ruszyć na wiosnę.
Forms Group


Powołano nowy Zespół Zadaniowy
Zespół zadaniowy do spraw ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa niechronionych został powołany 15.03.07. zgodnie z podpisanym zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Zespół będzie pracował nad wdrożeniem projektu miejskich wypożyczalni rowerowych, zadba nie tylko cyklistów priorytety dla cyklistów ale także tzw. osób niechronionych ( pieszych i niepełnosprawnych), przewodniczącym zespołu został prof. Wiesław Starowicz, Przewodniczšca podzespołu roboczego ds. ścieżek rowerowych: Joanna Niedziałkowska Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, Przewodniczący podzespołu roboczego ds. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: Krzysztof Burdak - Komenda Miejska Policji w Krakowie, Sekretarz Zespołu: Andrzej Buszek-Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W zespole znaleźli się podobnie jak w poprzedniej kadencji przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Krakowskiego Zarzšdu Dróg, KZK. W zespole ds. ścieżek rowerowych znaleźli się przedstawiciele MPK, ARM, Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych Autostrad oraz Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych - Alter Ego.
Forms Group


Zapytanie przetargowe
Zapytanie przed przetargowe wysłane w dniu 16.11.2006 r. do 11 producentów rowerów dot. projektu systemu wypożyczalni oraz kupna 100 rowerów i 6 stanowisk do wypożyczania rowerów - termin składania ofert do 30.11.06 r.
Forms Group


Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych.
XVIII posiedzenie członków Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych w Mieście Krakowie odbyło się dnia 03.10.2006.
Na spotkaniu zostały zaprezentowane opracowania "Koncepcji systemu wypożyczalni rowerów miejskich, parkingów i stojaków rowerowych."
Forms Group


Nowe ścieżki rowerowe
Obecnie w przygotowaniu jest opracowanie - aktualizacja studium tras rowerowych dla Krakowa, w ramach którego opracowana zostanie koncepcja systemu wypożyczalni rowerów miejskich
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone