0
lider: Krzysztof Rudzki
kontakt rudzkikr@um.krakow.pl

Działanie to zakłada przestudiowanie systemu carsharingu jako
studium przypadku dla całej Polski, a polegać ma na zidentyfikowaniu i analizie możliwości finansowych potencjalnych grup użytkowników, opracowanie modelu biznesowego oraz marketingu.


Prace badawcze
Obecnie trwają prace badawczo-naukowe nad możliwościami systemu carshering w Polsce.
W głównej mierze badania te oparte są na doświadczeniach miast partnerskich, między innymi Genui.
Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone