0
lider: Tomasz Kulpa
kontakt tomek@transys.wil.pk.edu.pl

Carpooling jest formą podróżowania, która polega na udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie lub korzystania z wolnego miejsca w samochodzie innego użytkownika.
Carpooling może funkcjonować przy dojazdach do pracy, uczelni, miejsc rozrywki (teatr, kino, koncerty, widowiska sportowe), itp. Może mieć charakter regularnych lub zupełnie sporadycznych dojazdów, w gronie tych samych lub nieznajomych osób. Wszystkie osoby korzystające z podróżowania w systemie Carpooling są zarejestrowane w bazie danych, co jest gwarantem bezpieczeństwa i pewności sprawnego korzystania z systemu. Wszyscy pasażerowie korzystając z samochodu partycypują w kosztach przejazdu. Partycypacja w kosztach przejazdu powinna zostać ustalona w porozumieniu z kierowcą. Inną możliwością rozliczenia jest wymienne użytkowanie samochodu przez uczestników podróży.
W ramach projektu CARAVEL (program CIVITAS) realizowane jest zadanie polegające na wdrożeniu systemu Carpooling dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, który będzie się nazywał "Jedźmy razem". Korzystając ze strony internetowej systemu "Jedźmy razem" osoba, która chce udostępnić miejsce w swoim samochodzie (kierowca) zgłasza skąd, dokąd i o której godzinie ma zamiar jechać. Osoba, która szuka wolnego miejsca (pasażer) musi również określić skąd i dokąd chce jechać oraz o której godzinie. Jeśli zostanie znalezione odpowiednie połączenie pasażerowi (kierowcy) zostanie podany numer telefonu i adres e-mail kierowcy (pasażera) w celu ustalenia szczegółów podróży. W ten sposób dokonane zostanie skojarzenie kierowcy z pasażerem.


Warsztaty Transferu Technologii - Carpooling
Głównym tematem warsztatów będzie przedstawienie możliwości adaptacji systemu carpooling i usługi Tele-bus w innych miastach.
Podczas 2 sesji równoległych omówione zostaną warunki konieczne do efektywnego wdrożenia działań oraz możliwość ich transferu do innych miast.
Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia pod adresem: tomek@transys.wil.pk.edu.pl.
Tomasz Kulpa


Carpooling na Happeningu zrównoważonej mobilności
W trakcie happeningu, który odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku na PK można będzie dowiedzieć się więcej o carpoolingu, wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety "Jedźmy razem".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na "Happenning zrównoważonej mobilności" od 11:00.
Tomasz Kulpa


System "Jedźmy razem" już dostępny!
Od 31 stycznia 2008 roku pod adresem internetowym www.jedzmyrazem.pk.edu.pl można korzystać z systemu Jedźmy razem.
Korzystając z prostego i czytelnego interfejsu każdy zalogowany użytkownik może poszukiwać pasażerów, jeśli jest zainteresowany udostępnianiem miejsca w swoim samochodzie bądź też poszukiwać wolnych miejsc w samochodach innych osób. Po znalezieniu odpowiedniego połączenia podane zostaną dane kontaktowe współtowarzyszy podróży.
Już dziś koniecznie odwiedź serwis Jedźmy razem na stronie www.jedzmyrazem.pk.edu.pl!
Tomasz Kulpa


Tablice "Jedźmy razem" w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej
Rumcajs, Leon i Bartek to akademiki, w których zostały umieszczone tablice informacyjne systemu "Jedźmy razem".
Głównym celem tablic "Jedźmy razem" jest zapoznanie przyszłych użytkowników z zasadami działania systemu, który ruszy w październiku 2007, oraz promowanie idei carpoolingu. Dodatkowo tablice mogą być wykorzystywane w celu wymiany informacji pomiędzy kierowcami i pasażerami na temat możliwości udostępnienia lub skorzystania z wolnego miejsca w samochodzie. Odbywa się to poprzez wypełnienie odpowiedniej kartki i przypięcie jej na tablicy.
Tomasz Kulpa


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone