Projekt CARAVEL jest jednym z czterech (CARAVEL, SUCCESS, MOBILIS i SMILE) projektów organizowanych w ramach programu unijnego CIVITAS II.

Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które złożyły najlepszą ofertę na działania związane z realizacją zrównoważonego rozwoju transportu. Jego celem jest pomoc miastom w osiągnięciu zrównoważonego, czystego i efektywnego miejskiego systemu transportu poprzez wprowadzenie i ocenę działań bazujących na polityce transportowej i nowoczesnych, zintegrowanych rozwiązaniach technologicznych.
więcej
Aktywność Krakowa w ramach programu obejmuje kilkanaście szczegółowych przedsięwzięć, których wdrożenie ma przynieść efekty w postaci poprawy dostępności komunikacyjnej Krakowa, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie i obniżenie uciążliwości ekologicznej (emisji hałasu i zanieczyszczeń). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia krakowskie, między innymi przyznane w Brukseli specjalne wyróżnienie za przeprowadzenie Tygodnia Mobilności w roku 2003, zapisy uchwalonego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa" oraz stając przed koniecznością weryfikacji zapisów polityki transportowej oraz parkingowej miasto Kraków wykorzystując program CIVITAS II podejmie próbę przekształcenia przestrzeni publicznej zgodnie z celami zapisanymi w Białej i Zielonej Księdze Unii Europejskiej.

13/01/09
Seminarium 13.01.2009
13 stycznia w Krakowie odbyło się seminarium pt. "Innowacyjne rozwiązania transportowe - doświadczenia z realizacji projektu CiViTAS CARAVEL".
Na Sali Obrad Rady Miasta Krakowa gościło prawie 100 osób z ponad 20 miast z całej Polski. Nie zabrakło przedstawicieli miejskich jednostek związanych z transportem i infrastrukturą techniczną oraz wykładowców największych uczelni. Niektórzy goście przyjechali na seminarium z tak dalekich miast jak Gdynia czy Szczecin. Wszystko po to, by wysłuchać podsumowania działań CiViTAS CARAVEL w Krakowie. Prelegenci przez cały dzień mówili o tym, co udało im się osiągnąć przez 4 lata działania projektu. Każdemu wystąpieniu przyporządkowane było konkretne zadanie związane z CARAVELEM. Mowa była więc nie tylko o ograniczeniach ruchu w centrum miasta czy o wypożyczalni rowerów miejskich BikeOne, ale również o autobusie na telefon, czyli Tele-busie. Ogółem poruszono 12 zagadnień z 18 realizowanych w ramach CiViTAS CARAVEL w Krakowie. Mówiono o zagranicznych inspiracjach oraz o rozwiązaniach stosowanych w pozostałych trzech europejskich miastach, które obok Krakowa biorą udział w projekcie (Genua, Burgos, Stuttgart). Przybyli goście chętnie zadawali pytania prelegentom. Czasami pytali o bardzo szczegółowe rzeczy, jak na przykład koszty wprowadzenia danego działania, innym razem interesowały ich ogólne założenia poszczególnych zagadnień. Seminarium miało za zadanie umożliwić przekazanie krakowskich doświadczeń związanych z programem CARAVEL gościom z różnych miast Polski. Mówiono nie tylko o pozytywach projektów, ale również o trudnościach związanych z wprowadzaniem niektórych rozwiązań. Spotkanie było bardzo owocne i być może wymienione doświadczenia pomogą innym miastom we wprowadzaniu podobnych działań w celu zapewnienia czystszego i lepszego transportu.
Forms Group

12/01/09
X Forum Mobilności
Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie to temat X Forum Mobilności, które zgromadziło 16 grudnia 2008 r. w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa grono osób związanych z transportem w Krakowie i innych miastach.
Usługę Tele  Bus zaprezentował lider tego działania, Adrian Obuchowicz z MPK S. A. w Krakowie. W kilku zdaniach przypomniał, że Tele  Bus to oferta, która łączy taksówkę i autobus miejski. Przede wszystkim stosuje się ją na obszarach, gdzie nie ma popytu na komunikację regularną, co wiąże się z racjonalizacją wydatków na komunikację. Główne założenia takiego przedsięwzięcia to brak stałych tras, rozkładów jazdy, dowolność marszrut w obszarze funkcjonowania usługi. Autobus jedzie wtedy, gdy jest na niego zapotrzebowanie (nawet dla jednej osoby). Pasażer zyskuje: pewność usługi, maksymalne dostosowanie komunikacji do swoich potrzeb, większą częstotliwość możliwych połączeń. W Krakowie obszar, który jest obsługiwany przez Tele  Busa to 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania, znajduje się on w rejonie Rybitw, Przewozu, Podwierzbia i Bieżanowa. Pojazdy obsługujące linie są dostosowane do popytu, kursują 7 dni w tygodniu, zamawianie odbywa się drogą telefoniczną. Klienci, którzy nie zamówili usługi mogą także wejść do autobusu, jeżeli nie jest on przepełniony. Tele  Bus w Krakowie działa już ponad 17 miesięcy. Do jego obsługi wykorzystywane są 2 autobusy realizujące ok. 220 km dziennie, w systemie Tele - Busa zarejestrowanych jest 452 użytkowników. Miesięcznie przewożonych jest około 1700 osób. Koszty związane z usługą to ok. 11 zł za wozokilometr. Największą część kosztów stanowi dyspozytornia. W najbliższej przyszłości planuje się utrzymanie oferty oraz rozszerzenie obszaru obsługiwanego przez Tele  Bus o 28 dodatkowych przystanków. Pytania, które padały po prezentacji dotyczyły głównie funkcjonowania usługi. Zostało wyjaśnione, że każdy zamawiający autobus musi się zarejestrować w systemie, następnie klient dostaje odpowiedni numer, dzięki któremu łatwiej jest go zidentyfikować. Biorąc pod uwagę wszystkie dane o liczbie kilometrów wykonanych przez autobusy i liczbie przewiezionych pasażerów okazuje się, że liczba pasażerów na kurs to ok. 5 osób. Tele  Bus to pewnego rodzaju komunikacja autonomiczna, która nie jest skazana na stałą trasę i stanie w korkach. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi padła propozycja prof. W. Starowicza, aby zainteresować się obszarami, gdzie komunikacja miejska kuleje i właśnie tam wprowadzić usługę Tele  Busa. Przedstawiciele MPK obiecali się nad tym zastanowić. W Forum udział wzięło ok. 25 osób. Szczegółowe informacje na temat działania usługi Tele - Bus w Krakowie znajdują się na stronie http://www.mpk.krakow.pl. Opracowała Paulina Struska
Forms Group

16/12/08
Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Services w Krakowie"
Raport "Potrzeby w obszarze transportu z perspektywy firm sektora IT i Bussiness Process Sevices w Krakowie" został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez firmę South Poland Business Link w ramach realizacji dwóch działań Projektu Caravel.
Raport stanowi część szerszego programu, którego celem jest rozwinięcie kanału komunikacji nt. zagadnień transportowych pomiędzy władzami miasta a sektorem IT i Business Process Services. Raport został zaprezentowany na specjalnym Forum Mobilności zorganizowanym dla przedstawicieli firm sektora. Raport jest do pobrania w zakładce dokumenty: "Potrzeby transportowe..."
Forms Group

13/11/08
CiViTASOVE stoisko na targach w Poznaniu.
Projekt CiViTAS CARAVEL został zaprezentowany podczas targów Komtechnika 2008 , organizowanych w dniach 27-30 października w Poznaniu.
Każdy z odwiedzających stoisko mógł dowiedzieć się czym jest projekt CiViTAS CARAVEL, jakie są ekologiczne formy podróżowania oraz jak wygląda realizacja projektu w Krakowie. W celu promocji nowej kultury komunikacji wśród osób odwiedzających zostały przygotowane materiały promocyjne: foldery, ulotki oraz gadżety reklamowe z logo CiViTAS CARAVEL.
Forms Group

10/07/08
Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa
W ramach projektu CARAVEL w październiku 2008 roku, zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu Śródmieściu (rozszerzenie strefy "B").
"Zintegrowana strategia kontroli dostępu w Krakowie", za swoje główne cele stawia rozszerzenie obszarów o ograniczonej dostępności dla samochodów oraz uporządkowanie kwestii parkowania w ścisłym centrum miasta. Działania te mają za zadanie stworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonych i bardziej przyjaznych form transportu miejskiego jak: transport zbiorowy, rowerowy i pieszy. Innymi, nie mniej ważnymi, celami projektu są również eliminacja przejazdów tranzytowych samochodem prze obszar Śródmieścia oraz zwiększenia jego atrakcyjności dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu i mieszkańców.

Rozszerzenie strefy "B" przewidziane do wdrożenia w 2008 roku, w pierwszym etapie będzie obejmować:

ul. Dunajewskiego, Plac Szczepański - w związku z likwidacją parkingu na Placu Szczepańskim zostanie rozszerzona strefa "B" o odcinek ul. Dunajewskiego do ul. Garbarskiej oraz ulice wokół Placu Szczepańskiego.

ul. Podzamcze od ul. Sradomskiej do ul. Straszewskiego - dla ochrony Wawelu i eliminacji tranzytu zostanie rozszerzona strefa "B" na kierunku Stradom-Powiśle (czyli obejmie oba kierunki ruchu). Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło autokarów turystycznych, z uwagi na lokalizację przystanku u wylotu ul. Grodzkiej.

ul. św. Gertrudy strona północna od ul. Sterowiślnej do ul. Sarego - eliminacja możliwości ruchu tranzytowego dla samochodów niemających uprawnień do wjazdu do strefy "B".

Proponuje się wdrożenie wszystkich zmian w organizacji ruchu w październiku 2008 roku, przy założeniu ukożczenia przebudowy Ronda Grzegórzeckiego. Wyremontowany ciąg: ul. Wita Stwosza - Rondo Mogilskie - Al. Powstania Warszawskiego - Rondo Grzegórzeckie.

W celu dokładnego zapoznania się z planowanymi zmianami zapraszamy do obejrzenia dołączonej mapy.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii na aders e-mail Biura Infrastruktury Miasta: szostama@um.krakow.pl do 31 sierpnia 2008.

Zapraszamy również do wypowiedzi na temat planowanych zmian na naszym forum internetowym www.caravel-krakow.pl/forum

Forms Group


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone